OCD

OCD og tvangstanker

At leve med OCD er at leve med tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Det vil sige tanker, som er tilbagevendende og opleves pinagtige eller frastødende, og som man forsøger at få til at forsvinde uden held. Tvangshandlingerne kan for eksempel bestå i at skulle følge et bestemt vaskeritual, at skulle tælle alting eller at skulle gøre overdrevent rent for, at der ikke skal ske noget forfærdeligt.

Handlingerne har ét formål: De skal sikre, at angst og bekymringer forsvinder, eller at de slet ikke er der. Ofte kan man selv se det overdrevne i handlingerne, men man tør ikke løbe risikoen ved at lade være. Men alle ved, at det kun varer kort. Alt for hurtigt vender angsten tilbage, og der er brug for endnu flere ritualer, for at angsten skal forsvinde. For hvad nu hvis…?

Tilstanden kan ikke alene være pinagtig, men også meget besværlig, fordi ritualerne kan fylde mange timer op hver dag. OCD-lidelsen er kaldt den skjulte lidelse, fordi mange skjuler tanker og handlinger for selv de nærmeste af frygt for, hvad andre vil tænke.

Risikoen for at udvikle OCD i løbet af livet er 1-3 procent. Det gør OCD til den fjerde hyppigst forekommende psykiske lidelse næst efter enkeltfobier, misbrug og depression.

OCD behandling

Behandling med især kognitiv adfærdsterapi har givet gode resultater. Behandlingen fokuserer i høj grad på, at man støttes i at tackle angsten og ubehaget bag tankerne samt at trodse tvangshandlingerne og ritualerne ved netop at udsætte sig for det, man frygter. Angst og ubehag kan langsomt forsvinde af sig selv, hvis man kan udholde angsten længe nok. Men det kan være svært, og man kan ikke holde op med at udføre ritualerne lige på én gang, så bliver angsten for stor. I behandlingen trænes man trin for trin med en række teknikker til at stoppe med ritualerne, hvilket gør, at angsten og ubehaget kan overvindes, og tvangstankerne og tvangshandlingerne gradvist mindskes. Dette, kombineret med et fokus på tankerne bag tvangstankerne, har vist sig at være en effektiv behandlingsform.

Hvis ens OCD har været der gennem længere tid, er for omfattende eller for svær at overvinde, kan medicinsk behandling være et vigtigt supplement og kan tilbydes som del af den øvrige behandling i afdelingen.

OCD behandling – Bestil en tid

Ønsker du hjælp til behandling af OCD, kan du udfylde vores skema i boksen til højre.

Ved behov for akut behandling, skal du kontakte psykiatrisk skadestue eller egen læge.