Oftest stillede spørgsmål

Jeg synes, det er underligt at deltage med fremmede mennesker på et kursus om et så personligt emne. Skal man fortælle om sig selv eller dele personlige ting med de andre kursusdeltagere?
På kurserne drøfter du som udgangspunkt ikke personlige ting med de andre, der er på kurset. Du har kun samtaler med din partner. Det er naturligvis tilladt at stille spørgsmål i plenum, men vi opfordrer altid til, at du lige vurderer først, om du spørger om noget, som din partner måske ikke ønsker bragt frem. Når der er samtaleøvelser, er der altid så meget ”snak” i rummet, at ingen sidder og lytter til, hvad det enkelte par taler om. Der sættes i øvrigt stille musik på, så der er også lidt ”støj” på den måde.

Jeg er i tvivl om, om vi har for store udfordringer i vores parforhold til, at et parkursus giver mening. Skal vi hellere tilmelde os parterapi?
De fleste får som regel noget med sig fra sådan et kursus. Selv hvis I oplever, at samtalerne er gået helt i stå derhjemme, ser vi, at mange par oplever fornyet energi i samtalerne på kurset, fordi der er nogle konkrete oplæg at tale ud fra.
Da kurset retter sig mod flere par på én gang, er undervisningen naturligvis af mere generel karakter. Hvis I som par oplever, at I har meget specifikke udfordringer, hvor I har brug for en terapeut, der forstår netop jeres kontekst, så kan det tale for, at I opsøger parterapi. Kurserne kan desuden være et godt fundament til at søge parterapi senere.

Min partner og jeg har et godt parforhold, og vi oplever ikke at have de store problemer. Giver det mening for os at deltage alligevel?
Det kan give god mening at deltage, selv om I oplever, at I allerede har det godt sammen. Det er ofte lettere at tage ting op i fredstid, end når bølgerne går højt. På den måde kan I måske få nogle gode vaner indarbejdet, ligesom I kan få gode idéer til, hvordan I vedligeholder jeres kærlighedsrelation over tid.