PREP og forskning

PREP er baseret på næsten 30 års forskning i, hvad der skaber bedre relationer i parforhold. PREP-konceptet kan hjælpe til at skabe rammen for sundere parforhold og bedre trivsel i familien. Studier har vist, at par, der lærer at anvende principperne bag PREP, har større sandsynlighed for at blive sammen. Opfølgninger har vist, at par, der har deltaget i PREP, oplever færre problemer og har mere positiv interaktion og kommunikation med hinanden.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI) har konkluderet i 2014, at PREP er det bedst dokumenterede interventionsprogram til forebyggelse af samlivsbrud:

PREP er den mest veldokumenterede intervention. Det er her, der er flest og mest velgennemførte studier – også studier, der er lavet uafhængig af dem, der ’opfandt’ PREP-programmet.

Flere internationale studier viser, at det har haft en gavnlig effekt for de par, der deltog – par, der havde vidt forskellige baggrunde og problemer”.

Læs rapporten her.