Delebørn - hele børn

Et brud mellem forældre kan have store konsekvenser for børns hverdag og trivsel. Det er vigtigt, at barnet får støtte af de voksne omkring dem – ikke alene forældrene selv, men også de lærere og pædagoger, som børnene tilbringer mange af deres vågne timer sammen med.

I et fireårigt samarbejde med kommunerne Egedal, Kolding og Randers vil Center for Familieudvikling derfor styrke indsatsen for skolebørn med skilte forældre. Deltagelse i projektet er naturligvis frivilligt for den enkelte familie.

Egmont Fonden støtter projektet, der bl.a. indeholder:

  • Børnegrupper for børn i alderen 8-16 år
  • Efteruddannelse af fagpersonale på i alt 30 folkeskoler
  • Temaaftener og andre arrangementer
  • Udvikling af handleplaner på skolerne, der skal bruges, når børn oplever brud i familien

Over de fire år vil mere end 1.050 børn få tilbudt at deltage i en børnegruppe, og mindst 1.500 lærere og andre relevante fagfolk deltager i faglige arrangementer, der spreder viden om børn i skilsmisser.

Se mere på børnegruppen.dk