Hvad er KIFF?

KIFF er baseret på principperne fra PREP, men tilpasset eks-par, der i måske endnu større grad har gavn af redskaber til at kommunikere og samarbejde konstruktivt, så deres fælles børn får de bedst mulige betingelser for at kunne trives.

Kurset veksler mellem undervisning og samtaleøvelser. Under øvelserne opfordres hvert forældrepar til at tale sammen med mulighed for støtte fra en vejleder.

  • Kurset varer 12 timer
  • Det er et pædagogisk tilbud – ikke terapi
  • Der drøftes ikke personligt stof med andre end den, man er på kursus med
  • Kurset kan hjælpe i en afklaringsproces, hvis man ønsker viden om, hvad det kræver af forældresamarbejdet at blive skilt

Kurset giver forældrene viden og værktøjer til at:

  • Forbedre forældresamarbejdet og kommunikationen
  • Støtte børnene bedst muligt i deres hverdag mellem to hjem
  • Blive mere bevidst om egen proces i skilsmissen
  • Sætte fokus på barnets perspektiv

Efter KIFF – opfølgende samtale

Har I været på KIFF-kursus på Center for Familieudvikling, kan I booke en opfølgende samtale, som afholdes et par måneder efter kursets afslutning. Samtalen varer 1,5 time og bliver afholdt i Center for Familieudviklings lokaler i København af en af vores KIFF-undervisere. Under samtalen taler vi om, hvordan forældresamarbejdet er gået siden kursets afslutning og hvordan det videre samarbejde kan optimeres.

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål inden kursusstart:

Skal jeg sidde sammen med og tale med min medforælder?

Kurset lægger op til samtaler mellem dig og din medforælder. Noget at tiden vil I få støtte til dialogen fra en vejleder, men I vil også skulle tale sammen alene. I får undervisning i en særlig kommunikationsmetode, der hjælper jer til at få en mere klar og konstruktiv samtale. En del af de forældre, der kommer på kurset, har ikke kommunikeret sammen ansigt til ansigt igennem længere tid. Det er vigtigt, at du er indstillet på at deltage i samtaleøvelser med din medforælder og er villig til at indgå i dialog, også når I ikke får støtte fra en vejleder.

Får vi hjælp til f.eks. aftaler om samvær?

På et KIFF-kursus får man ikke hjælp til at afklare samværs- og bopælsspørgsmål, men kursets mål er at forbedre mulighederne for samarbejde. Ambitionen er, at kurset hen ad vejen kan ruste jer til selv at løse sådanne spørgsmål. Har I lige nu brug for hjælp til at indgå en konkret aftale eller få en akut afklaring, vil vi i mange tilfælde anbefale, at I starter med individuel skilsmisserådgivning før KIFF-kurset.

Hvad hvis vi har en sag i Statsforvaltningen eller retten?

Vores anbefaling er, at man sætter sin sag i bero eller får den afgjort, inden man begynder på et KIFF-kursus. Det vil ofte være svært at styrke sit samarbejde, samtidig med at man i en anden arena argumenterer for hver sin sag som en form for ’modstandere’. Kurset er åbent for alle, men hvis I har en sag, opfordrer vi jer derfor til at sætte den mentalt på ’standby’ for at holde fokus på samarbejdsprocessen. Husk, at jeres børns behov for jeres samarbejde ikke forsvinder, fordi I har en aktuel sag.

Hvad hvis den anden forælder ikke vil deltage?

Af forskellige grunde kan forældre ikke altid deltage på samme kursus. På hvert kursus har vi derfor åbent for, at enkelte forældre kan deltage alene. Anbefalingen er her, at I tager kurset hver for sig og bagefter deltager sammen i en opfølgende samtale eller i et rådgivningsforløb.

Hvad hvis vores barn ikke trives?

Det skal altid tages alvorligt, hvis børn viser tegn på ikke at være i trivsel. Ofte kan barnets adfærd være forbundet med et svært samarbejde mellem forældrene. Et KIFF-kursus kan forbedre samarbejdet, men der vil ofte være brug for at følge op med yderligere hjælp. Hvis I er i tvivl om, hvad den rette hjælp er, kan det være en god ide at begynde med en første afklarende samtale.

Yderligere spørgsmål?

I har altid mulighed for en afklarende samtale, hvor vi vil vurdere, om et KIFF-kursus er det rigtige for jer.