Spørg Center for Familieudvikling

Om at fortælle børn om skilsmissen – vi har modtaget dette spørgsmål:

Hej Center for Familieudvikling.

Min mand og jeg skal skilles, men vi har endnu ikke sagt det til vores børn på 4 og 7 år. Vi er usikre på, hvornår vi skal fortælle dem det, og hvor meget vi skal indvie dem i. Måske I kan hjælpe os med nogle gode råd?

Mvh. Anita


Kære Anita.

Tak for dit gode spørgsmål, som jeg oplever, at mange forældre stiller sig selv forud for en skilsmisse.

Nu kender jeg ikke jeres specifikke situation, men jeg vil prøve at give nogle overordnede råd.

I spørger til, hvad der kan være en god timing, når I skal fortælle jeres børn, at I skal skilles. Som udgangspunkt vil jeg sige, at man både kan fortælle børnene det for tidligt og for sent. Når jeg siger for tidligt, tænker jeg på de tilfælde, hvor forældrene ikke selv har haft tid til at synke beslutningen eller nået at overveje, hvad der nu kommer til at ske.

Det sker dog langt oftere, at forældre for sent fortæller deres børn om skilsmissen. Børn har brug for at sunde sig og vænne sig til den tanke, at mor og far skal skilles. Beskeden om en skilsmisse skal derfor ikke komme alt for tæt på, at den føres ud i virkeligheden – f.eks. ved at enten mor eller far eller børnene selv skal flytte. Børn har behov for at indstille sig på den livsomvæltning, som en skilsmisse naturligt vil være i deres hverdag.

Desuden mærker børn ofte, når der er noget mellem mor og far, som ikke fungerer. Venter forældre for længe med at fortælle, at de skal skilles, sker det tit, at børn alligevel fornemmer på stemningen i hjemmet, at noget er på vej. Her kan børn ende med at gå alene med deres tanker og følelser, hvis forældrene trækker det i langdrag. Det kan også ske, at de bliver ved med at spørge, hvad der er i vejen, og hvis mor eller far ikke er i stand til at give et svar, kan børn blive bekymrede og utrygge.

Historien om, hvorfor mor og far skal skilles
I spørger også, hvor meget I skal indvie børnene i. Til det kan jeg sige, at børn har brug for at få en fortælling om, hvorfor mor og far skal skilles. Det bliver børn ofte spurgt om, og ved de ikke, hvad de skal svare, kan de komme til at danne deres egne historier.

Jeg vil fraråde, at I siger, at skilsmissen er enten mors eller fars skyld. At mor ikke vil være sammen med far, eller at far har fundet en anden kæreste, er eksempler på noget, der ofte ikke er hjælpsomt for børn at vide. Det vil tit være ”voksen-forklaringer”, der udstiller den ene forælder som skurk og den anden som offer, og det har vores børn sjældent brug for.

Jeg mener ikke, at forældre skal lyve, men jeg mener, at man skal fortælle om skilsmissen, så det giver mening for børnene med den alder, de nu har. Den historie, I deler med børnene, skal ikke nødvendigvis være helt den samme, som I giver til en bror eller nær ven, men den skal give mening for jeres børn, som fortsat skal have en god relation til begge forældre.

Det er min erfaring, at det kan være godt at sige til børnene, at mor og far ikke længere elsker hinanden, sådan som kærester gerne skal. En udmelding kunne lyde i retning af: ’Det er ikke fordi, vi ikke kan lide hinanden, og vi hader heller ikke hinanden, men vi har det ikke så godt sammen. Det gavner hverken mor, far eller jer, og vi har valgt, at det er bedst at gå hver til sit.’

Noget af det vigtigste at få sagt er, hvor taknemmelige I er for børnene, og at jeres kærlighed til dem ikke vil ændre sig. I kan f.eks. sige: ’Vi er så utroligt glade for, at vi har fået jer. Vi elsker jer, og vi vil blive ved med at være en del af jeres liv, selv om vi ikke skal bo sammen.’ Det budskab er virkelig vigtigt at få sagt tydeligt til børnene.

Hvis der derudover er konkrete ting, I allerede ved om skilsmissen – f.eks. at far ser efter en ny lejlighed, eller at mor skal blive boende i huset – kan det være værd at nævne. Måske vil børnene ikke huske den information bagefter, fordi der er så meget at skulle forholde sig til i øjeblikket, men samtidig kan det give en fornemmelse af en køreplan, som giver en form for tryghed.

Skab en god ramme om samtalen
Når det kommer til, at I rent faktisk skal fortælle jeres børn om skilsmissen, kan jeg opfordre til, at I prøver at skabe en så god atmosfære som muligt om samtalen. Her er det min erfaring, at det er vigtigt, at begge forældre er til stede. Det er vigtigt, at I formidler budskabet sammen, så det ikke kun er den ene, der taler, og at I også har afstemt med hinanden, hvad der skal siges.

Jeg kan desuden opfordre til, at I formidler det så roligt som muligt, selv om det er et svært budskab. På den måde får barnet bedre plads til egne tanker og følelser frem for at bruge krudt på mors og fars uenighed eller konflikt. Som forældre kan man godt komme i kontakt med egne følelser, når man skal fortælle om skilsmissen. Det er helt okay og meget naturligt. Jeres børn må godt se, at det også er svært for jer – f.eks. ved, at det kan høres på jeres stemmer, eller I får en tåre i øjet – så længe det ikke tager overhånd.

I sidste ende skal I som forældre kunne være i en samtale, der højst sandsynligt ikke bliver let. Det er godt at indstille sig på, at jeres børn kan begynde at græde og bliver kede af det. Det skal man give dem lov til og også kunne holde ud. Jeg synes ikke, man bare skal sige: ’Det hele skal nok blive godt, og det skal du ikke være ked af.’ Derimod må man prøve at udtrykke omsorg og forståelse: ’Jeg forstår godt, at du bliver ked af det, og vi er også kede af det.’

I samtalen kan nogle børn også blive vrede og begynde at skælde ud, hvilket bare er en anden måde at udtrykke sorg på. Det er vigtigt, at vi som voksne kan rumme disse følelser, ligesom vi skal kunne rumme, at vores børn måske slet ikke siger noget. Tavsheden kan hænge sammen med et introvert karaktertræk hos nogle børn, at børnene er for små til at sige en hel masse, eller at de simpelthen er i chok og har svært ved at finde ord for, hvad der sker indeni dem. Hvis det sker, synes jeg, I skal forsøge at være i stilheden og ikke bare afslutte samtalen hurtigst muligt.

Jeg håber, der er noget i dette svar, som kan være hjælpsomt for jer. I er også altid velkomne til at kontakte os igen.

De bedste hilsner
Søren Marcussen
Leder af Afdelingen for Par- og Skilsmisseterapi
Center for Familieudvikling

Søren Marcussen


Vi opfordrer til at sende os spørgsmål, og vi udvælger ét hver måned, som eksperter fra Center for Familieudvikling svarer på. Svaret deler vi her på siden og i forbindelse med vores månedlige nyhedsbrev.

Har du et spørgsmål, der handler om parforhold, samarbejdet mellem skilte forældre eller den sammenbragte familie, så send det til os på mail: kontakt@familieudvikling.dk.
Vælger vi dit spørgsmål ud, vil det blive anonymiseret, idet vi ændrer navnet på afsenderen.

Du kan desuden til enhver tid orientere dig om vores forskellige tilbud på vores hjemmeside. Vi har f.eks. børnegrupper til børn med skilte forældre, et éndagskursus til skilte forældre samt individuel eller fælles skilsmisserådgivning i vores afdelinger i København og Aarhus.