Sundhedsplejerske uddannelse– noget for dig?

Ønsker du som sundhedsplejerske uddannelse i at håndtere udfordringer i parforholdet og familielivet, så tjek vores uddannelser ud.

Center for Familieudvikling tilbyder nemlig flere kortere uddannelser for sundhedsplejersker og andre kompetente fagpersoner, der ønsker at opkvalificere viden og redskaber i mødet med børn og forældre, der oplever udfordringer i familielivet.

Oplever du som sundhedsplejerske, at parforholdet bliver udfordret, når folk får børn? Eller oplever du børn på skolerne, der har ondt i maven, fordi mor og far er blevet skilt? I så fald er du ikke den eneste sundhedsplejerske. Rigtig mange sundhedsplejersker efterspørger uddannelse i, hvad man kan gøre for disse par, familier og børn. Det er blandt andet derfor, vi har designet nedenstående uddannelser. For hjælper vi ikke parrene i tide, er der stor risiko for, at det ender med en skilsmisse. Og ender det med en skilsmisse er der stor risiko for, at børn oplever mistrivsel i en sårbar og vigtig periode i deres liv.

Som sundhedsplejerske har I en unik adgang til par, og I har en særlig legitimitet til at spørge til dem om personlige forhold. Af samme grund er det vigtigt, at disse spørgsmål og disse samtaler er inspireret af fagligt forankret viden og forskning i parforhold. Det brænder vi for at formidle videre til jer, fordi vi – i al ydmyghed – har stor erfaring, når det gælder arbejdet med par. Og fordi vi har erfaring med at give denne viden videre til blandt andet jer sundhedsplejersker.

Som sundhedsplejerske kan I ikke redde alle par. Men I kan erhverve jer en viden, der gør jer i stand til at give relevante redskaber videre. Og så kan I opnå den fornødne kompetence, der højner jeres evne til at henvise til relevante tilbud, når par har brug for yderligere professionel inspiration eller hjælp.

Som sundhedsplejerske kan I heller ikke fikse børnenes problemer på kort tid. Men også her har I en unik mulighed for at nå børnene på en helt særlig måde, fordi I i forvejen møder barnet i et fortroligt rum. Det har derfor stor betydning, når sundhedsplejersker tør at sætte samtaler om forældrenes forhold og skilsmisse på dagsordenen. Og det kan være en kæmpe hjælp for barnet, hvis I har erhverver jer den formelle kompetence til at oprette en børnegruppe for skilsmissebørn på netop deres skole.

Flere og flere sundhedsplejersker ønsker uddannelse og redskaber til at arbejde med parforhold og med børn, der lider under familiære konflikter. Derfor er vores uddannelser for sundhedsplejersker udformet, så du får konkrete redskaber til dette arbejde.

 

Sundhedsplejerske uddannelse – en oversigt

 • Hjælp til skilsmissebørn (Børnegruppe-uddannelsen)
 • Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre
 • Viden om udfordringer i parforholdet (PREP-uddannelsen)
 • Ærlig og kærlig kommunikation i udskolingen (Kærlig Talt)

Hvis du ønsker at se datoer og priser for alle uddannelser, kan du se dem i denne kalender.

Læs mere

 

Sundhedsplejerske uddannelse 1 – Hjælp til skilsmissebørn

Børnegruppe-uddannelsen:

Ønsker du som sundhedsplejerske uddannelse, så du kan køre skilsmissegrupper for børn på skolen? Eller ønsker du generel viden om børns reaktioner og behov, så du er bedre klædt på til at tale enkeltvis med børn om forældrenes konflikter? I så fald tænker vi, at den yderst populære børnegruppe-uddannelse er relevant for dig.

Denne uddannelse for sundhedsplejersker giver dig større indblik i de problemer og udfordringer, som børn oplever, når mor og far beslutter sig for at gå hvert til sit. Du bliver uddannet og certificeret til at stå for grupper for skilsmissebørn. Og så får du konkrete værktøjer til at møde disse sårbare børn. Også selvom børnene ikke nødvendigvis deltager i en børnegruppe.

Har du mon set udsendelsen Barn i skilsmisseland på DR2? Hvis du har det, vil du vide, at det gør en stor forskel, når børn får mulighed for at dele deres følelser og tanker med andre i samme situation. Herigennem kan de nemlig få deres tanker og følelser normaliseret.

Vi har haft næsten 500 kursister på denne uddannelse de seneste fire år og kommuner som Randers, Kolding og Egedal har særligt prioriteret at hjælpe denne gruppe af sårbare børn.

Sundhedsplejerske uddannelse 1 – citat fra en kursist

Som sundhedsplejerske møder jeg mange børn fra familier, hvor forældrene er skilt. En del af børnene mistrives, fordi forældrene har mange konflikter. Jeg bruger forholdsvis meget tid på samtaler med disse børn i forhold til andre børn, fordi de har behov for at snak og vejledning. Derudover bruger jeg tid på forældresamtaler. Jeg har ofte ønsket, at jeg havde nogle redskaber at gøre brug af i forhold til at hjælpe disse børn. Børnegrupper lyder rigtig spændende, synes jeg.”

Sundhedsplejerske uddannelse 1 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen varer fire dage og foregår i København og Aarhus.
 • Uddannelse udbydes fire gange årligt.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, der tilmelder sig uddannelsen sammen.

Sundhedsplejerske uddannelse 1 – en sundhedsplejerskes oplevelse

Det var super godt at blive udfordret og meget lærerigt at prøve øvelserne selv i grupper – Teorien blev gennemgået på en let forståelig måde og det gjorde indtryk med alle de gode eksempler fra virkeligheden”

Sundhedsplejerske uddannelse 1 – det viser evalueringen

 • 95,2% angiver at det generelt har været let at fastholde børnene i gruppeforløbet.
 • 63% siger, at de generelt kan se en positiv ændring hos de børn, der har deltaget i en børnegruppe.
 • 100% af børnegruppelederne følte sig tilstrækkeligt klædt på til at varetage grupperne.

 Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden

Tilmeld dig nu: Sundhedsplejerske uddannelse 1 

 

Sundhedsplejerske uddannelse 2 – Viden og redskaber til arbejdet skilte forældre

Ønsker du som sundhedsplejerske uddannelse i, hvad skilsmisser gør ved forældre og børn? Eller ønsker du mere viden om, hvorledes du kan styrke samarbejdet mellem forældrene, når de er skilt eller er i gang med et brud? I så fald tror vi, at denne uddannelse er oplagt for dig.

Denne uddannelse for sundhedsplejersker giver et kompetent overblik over, hvad der præger og plager forældre i forbindelse med et brud. For at styrke børns trivsel, er det afgørende at have denne viden og have idéer til, hvordan man skal anvende den.

I jeres arbejde som sundhedsplejersker møder I mange mennesker, der er sårbare og som kæmper med parforholdet før, under eller efter en skilsmisse. Vi har meget stor respekt for jeres arbejde og mener, at jeres faglighed er meget høj. Samtidig ved vi – af erfaring – at det kan være rigtig svært at arbejde med mennesker, der gennemlever en skilsmisse. Uanset hvor god en grunduddannelse og gode intentioner man har, så kan man nemt komme til at opleve afmagt. For hvad skal man sige, og hvad skal man gøre, når mennesker oplever en stor familiær krise?

Fordi dette område er så svært, og fordi det samtidig har afgørende betydning for forældrenes og børnenes trivsel, tilbyder vi uddannelse på området. Det gør vi for at inspirere jer, og fordi vi skylder familierne, forældrene og børnene at opkvalificere os løbende.

Hvis du ønsker lidt inspiration til dette arbejde, kan du i første omgang nøjes med at tilmelde dig uddannelsens grundmodul (“Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre”). Her modtager du også en manual til arbejdet. Hvis du derudover ønsker yderligere inspiration til samtalerne med par, der gennemlever en skilsmisse, kan du med fordel tilmelde dig samtalemodulet (“Redskaber til det terapeutiske arbejde med skilte forældre”). Desuden kan du tilmelde dig kursusmodulet (“Certificering i afholdelse af kursus for skilte forældre”), hvis du ønsker at afholde skilsmissekurser (Kursus i Fælles Forældreansvar).

Sundhedsplejerske uddannelse 2 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at supplere uddannelsen, hvis du også ønsker terapeutiske redskaber til denne målgruppe eller ønsker at blive certificeret i afholdelse af skilsmissekurser (KIFF).
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis der er flere, der tilmelder sig sammen.

Sundhedsplejerske uddannelse 2 – citat fra en kursist

Jeg har været sundhedsplejerske i 15 år og de sidste 5 år på en skole. Jeg har taget børnegruppe-uddannelsen hos jer, og er gået i gang på vores skole sammen med AKT læreren. Jeg vil meget gerne klædes mere på i forhold til forældrene.”

Tilmeld dig nu: Sundhedsplejerske uddannelse 2

 

Sundhedsplejerske uddannelse 3 – Viden om udfordringer i parforholdet 

PREP-uddannelsen:

At få børn er en kæmpe gave. Samtidig ved vi fra forskning, at det i den grad udfordrer parforholdet. Ønsker du som sundhedsplejerske uddannelse, der opkvalificerer din viden om de udfordringer, der udspiller sig i parforholdet på dette afgørende tidspunkt? Og vil du gerne have redskaber, som kan inspirere forældre til at passe på deres parforhold – og dermed deres børns trivsel? I så fald tror vi, at den populære PREP-uddannelse er relevant for dig.

Denne uddannelse giver dig viden om parforholdets typiske problematikker. Om uhensigtsmæssig og konstruktiv kommunikation, seksuelle udfordringer og problemer med at få prioriteret kvalitetstid med hinanden. Da børns trivsel udfordres af forældres skænderier eller rungende tavshed, er det væsentligt at hjælpe par på et tidligt tidspunkt. Af samme grund sætter denne uddannelse for sundhedsplejersker særligt fokus på det forebyggende arbejde. Og her har I en særlig vigtig rolle at spille, da I typisk taler med par lang tid før, disse overvejer at opsøge en psykolog eller parterapeut.

Du kan tilmelde dig grundmodulet på to dage for at få generel inspiration om parforholdets dynamikker. Hvis du ønsker at opnå certificering, få en manual samt rettigheder og ressourcer til at afholde parkurset PREP, kan du tilvælge kursusmodulet.

Sundhedsplejerske uddannelse 3 – citat fra en kursist

Jeg oplever et stigende behov blandt de nye familier om hjælp til familiedannelse og herunder i høj grad støtte til kommunikationen mellem forældrene. Jeg arbejder både kommunalt og i privat praksis inden for dette felt og har et ønske om at skærpe min støtte til forældrene i denne proces. Det er vigtigt for mig at bruge en evidensbaseret metode.”

Sundhedsplejerske uddannelse 3 – praktiske oplysninger

 • Grundmodulet varer to dage og foregår flere gange årligt i København og Aarhus.
 • Kursusmodulet varer tre dage og afholdes ligeledes flere gange årligt i København og Aarhus.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, der tilmelder sig uddannelsen sammen.

Sundhedsplejerske uddannelse 3 – en kursists oplevelse

Rigtig god afveksling mellem undervisning og praktiske øvelser. Super dejligt at underviserne sætter sig selv i spil, bruger sig selv og inddrager egne erfaringer”.

Sundhedsplejerske uddannelse 3 – det viser evalueringerne

 • 70% erklærer sig helt enig eller enig i udsagnet om, at deltagelse på et PREP-kursus har mindsket konfliktniveauet derhjemme.
 • 63% svarer at de er helt enige eller enige i, at kurset har haft en positiv effekt på børnenes trivsel.

Fra evalueringen af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-2015’

Tilmeld dig nu: Sundhedsplejerske uddannelse 3

 

Sundhedsplejerske uddannelse 4 – Ærlig og kærlig kommunikation i udskolingen

Kærlig Talt:

Har du som sundhedsplejerske et særligt ønske om at hjælpe børn i udskolingen? Og ønsker du at hjælpe disse til at kunne snakke bedre med hinanden om det, de tumler med? Om tunge tanker, svære følelser og oplevelser af ensomhed? I så fald tror vi, at Kærlig Talt er relevant for dig.

Kærlig Talt er udviklet sammen med Mary Fonden og sætter fokus på at styrke relationerne mellem de unge. Kærlig Talt hjælper de unge til at tale om alt det svære på en ærlig, men også kærlig måde. Deraf navnet: Kærlig Talt. Konceptet består af video, sjove rollespil og en masse kreative og tankevækkende øvelser.

Vi kommer meget gerne ud til dig og dine kollegaer, hvis I ønsker inspiration eller hjælp til afholdelse af Kærlig Talt.

Sundhedsplejerske uddannelse 4 – det viser evalueringerne 

Sundhedsplejerske uddannelse 4 – en kursists oplevelse

Det har været jordnært, konkret og brugbart. Super godt kursus, som levede op til forventningerne om ny inspiration. Jeg har sat pris på, at der har været en masse gode og nye inputs som jeg kan tage med mig”.

Hent Kærlig Talt her