Individuelle hjemkomstsamtaler og familiesamtaler

Hjemkomstsamtaler

Vi tilbyder hjemkomstsamtaler til individuelle og familier i forbindelse med afrejsen tilbage til Danmark.

Forberedende online samtale

Vi anbefaler en forberedende online samtale ca. 6 mdr. før afrejse. Her drøfter vi, hvordan I bedst tackler processen omkring afsked og afvikling af arbejdsopgaver. Desuden berøres selve flytningen og forberedelsen af livet i Danmark. Har I børn, drøftes hvordan man bedst tilgodeser dem og deres omstillingsproces.

Individuel hjemkomstsamtale

Vi anbefaler første hjemkomstsamtale 2-4 uger efter, at I er retur i Danmark (Organisationen/virksomheden foretager sin egen hjemkomstsamtale med fokus på arbejdet).

Den individuelle hjemkomstsamtale hos os har fokus på overgangsfasen, det omvendte kulturchok, forventningerne og tilpasningen til kulturen og livet tilbage i Danmark. Der tilbydes hjemkomstsamtaler til samtlige familiemedlemmer, og forældrene får sparring efter samtalerne med børnene.

De næste samtaler foretages efter hhv. 3, 6 og evt. 12 mdr.

Her er der fokus på, om tilpasningsprocessen forløber tilfredsstillende. Der gives hjælp til håndtering af eventuelle udfordringer, og det afklares, hvorvidt der er behov for ekstra hjælp og støtte på visse områder. Det er også muligt, at enkelte i familien får flere hjemkomstsamtaler end resten af familien, hvis der er behov for ekstra støtte til den enkelte. Endelig er der også mulighed for, at familien får en eller flere familiesamtaler, som en del af deres hjemkomstsamtaler.