Før udstationering

Vores tilbud før udstationeringen:

  • Grundig screening af medarbejderen og medfølgende ægtefælle og børn
  • Par -tjek, hvis der er tale om medfølgende ægtefælle
  • Forberedelse til enkeltudsendte og til hele familier
Tilbud før udstationering

Screening før udstationering

Som første led i en grundig forberedelse inden udstationering, tilbyder vi et screeningsforløb for den medarbejder, der skal udstationeres, og hvis der er medfølgende partner og børn, bliver de også screenede. Screeningsforløbet sker med henblik på at afklare, om en udstationering kan anbefales, eller om der er særlige forhold, der skal tages højde for inden en udstationering, hjælp der skal tilbydes under udstationering (fx særlige skoletilbud, sundhedshensyn, stresshåndtering etc.). På denne måde får både organisationen og de udsendte mulighed for at blive klædt bedst muligt på til en fremtidig udstationering.

Screeningen omfatter:

• Grundigt baggrundsspørgeskema
• Interview foretaget af enten psykiater eller psykolog
• To personlighedstests (fx NEOPI-R eller BIG Five og MMPI-2.)
• Parsamtale
• Indhentning af oplysninger vedr. børn hos fx lærere og pædagoger
• Evaluering af den samlede vurdering
• Sammenfattende rapport

Efter screening tilbydes et par-tjek, (hvis der er en medfølgende partner) samt forberedelsessamtaler.


Par-tjek

En udstationering er et nyt og spændende kapitel at dele med sin partner, men det vil også ofte lægge stort pres på parforholdet. Derfor lægger vi vægt på at tage temperaturen på jeres styrker og udfordringer som par forud for de store forandringer. På denne måde kan I styrke jeres parforhold ved at have fokus på jeres særlige ressourcer som par under udstationeringen, og tage jer af de udfordringer, I måtte have, inden I rejser ud.

Par-tjek er et forskningsbaseret koncept med valideret god effekt udviklet af Center For Familieudvikling og Aarhus Universitet, som består af et online spørgeskema efterfulgt af samtale med en uddannet psykolog eller parterapeut om resultatet med særlige parterapeutiske interventioner.

I spørgeskemaet svarer begge parter hver for sig på en lang række parametre, der kan give et billede af, hvordan begge parter oplever parforholdet, (fx i forhold til kommunikation, tilgivelse, problemløsning, værdier, forældresamarbejde mm.).

Læs mere om par-tjek her.


Forberedelsessamtaler

Uanset om der er tale om udstationering af en enkeltperson eller en hel familie, spiller forberedelse en afgørende rolle. Vi tilbyder forberedelsessamtaler, der tilrettelægges efter jeres specifikke situation og behov. Samtalerne rummer både undervisning og rådgivning.

Individuelle forberedelsessamtaler

I de individuelle samtaler lægges vægt på undervisning og rådgivning omkring kulturtilpasningsprocesser og vilkår for samarbejdsrelationer i udstationeringslandet, herunder kulturspecifikke omgangsformer på og udenfor arbejdet m.m. Desuden vil der være fokus på stress- og krisehåndtering, konfliktløsning, personlig trivsel samt balance mellem arbejdsliv og fritid.

Parkurser (PREP)

Foruden at gennemføre et Par-tjek samt en evaluerende samtale, anbefaler vi par, der skal udstationeres, at deltage i et Parkursus (PREP). PREP, der står for Prevention and Relationship Enhancement Program, er et forskningsbaseret kursus om god kommunikation og problemløsning i parforholdet. Det er en god optakt til en udstationering, som par at have talt grundlæggende parforholdsemner igennem og have fået enkle men gode tale-lytte-teknikker og problemløsningsstrategier med før afrejse.
Læs mere om Parkurser (PREP) her

Forberedelsesamtale- familie

For børn vil det ofte være en meget stor omvæltning at flytte fra deres velkendte rammer til en helt ny kultur. Udstationering kan være berigende for børn, men det er vigtigt, at børnene forberedes på det, der venter, og på nogle af de udfordringer, der ofte kan opstå. Til forældre tilbyder vi rådgivning om, hvordan børnene støttes bedst muligt, sprogligt, kulturelt, relationelt m.m.

Vi møder også meget gerne børnene i børnehøjde og taler med dem om det skifte, de står over for. Vi bruger i forberedelsessamtaler med børn børnebogen “GO – min ultimative guidebog før, under og efter vores ophold i udlandet”, der er skrevet netop til børn, der skal udstationeres, og vi anbefaler, at hvert barn får deres egen bog med, og at forældrene bruger bogen aktivt sammen med barnet før, under og efter udstationering. Køb bogen her.

Priser og praktisk information

Priser.

Betaling af ydelser ved udstationering kan foregå som egenbetaling eller arbejdsgiverbetaling.
Priser for ydelserne er vejledende og kan variere afhængig af varighed, antal deltagere mv.

Screening af enkeltperson: 3.195 DKK. Test 250 DKK.
Screening af par: fra 6.000 DKK. Test 495 DKK.
Screening af familie: fra 8.000 DKK. Test 495 DKK.
Partjek: 3.995 DKK.
Parkursus (PREP): 2.495 DKK.
Forberedelsessamtaler fra: Priser oplyses ved henvendelse.

Regler ved afbud, udeblivelse og ændringer

Husk at læse vores regler om afbud, udeblivelse og ændringer, som du kan finde her.

Praktiske informationer

Alle tilbud foregår på vores adresse i København.
Østergade 5, 1. sal. 1100 Kbh. K. (2 min. fra Kongens Nytorv/Metro)

Bestilling af tid

Ønsker du at bestille en tid til en samtale, bedes du udfylde felterne via formularen i boksen og vælge hvilket tilbud, du ønsker.  Herefter vil vi kontakte dig inden for senest 1 uge.

Kompetenceenheden i København

Kompetenceenheden for Udstationerede er specialiseret i at hjælpe familier,
der flytter til udlandet for en periode som led i forældrenes arbejde, typisk i en NGO eller virksomhed.

Emilie Frijs Due

Psykolog (cand.psych.)

Emilie Frijs Due er psykolog og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2015. Emilie har flere års terapeutisk erfaring med individuelle samtaleforløb og...

Læs mere

Maria Techow

Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Leder af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi.

Maria Techow har en specialistuddannelse i klinisk psykologi, er leder af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi og har været tilknyttet Center for Familieudvikling...

Læs mere

Kompetenceenheden i Aarhus

Steen Kruse

Psykoterapeut, par- og familieterapeut. Leder af Familieafdelingen i Aarhus.

Søren Møller Andersen

Psykolog

Søren Andersen har siden 2019 arbejdet som psykolog hos Center for Familieudvikling. Søren har særligt specialiseret sig i arbejdet med par og har løbende...

Læs mere