Onlinesamtaler

Vi anbefaler en fast årlig samtale til den udstationerede medarbejder og eventuel partner. Hvis familien er udstationeret sammen, bliver der spurgt ind til børnenes trivsel under den årlige samtale, og der er mulighed for, at børnene også kan få en samtale.

Ved faste årlige samtaler kan problematikker, der ellers kunne vokse i løbet af udstationeringen, tages i opløbet. Der inddrages elementer fra Par-tjek og elementer fra børnebogen i den årlige samtale, så trivsel sikres bedst muligt. Er der behov for opfølgning, aftales dette med den pågældende virksomhed eller organisation.

Online samtaler – ved behov

Derudover vil der også være mulighed for online-samtaler, hvis der opstår problemer undervejs. Det kan være online forløb, hvor der fx gives stress- eller depressionsbehandling, parterapi eller samtaleforløb med børn. Det kan også være en enkelt onlinesamtale som hjælp til afklaring af problemstillinger m.m.

Online samtaler – akut behov

Skulle der opstå et akut behov eller en krise, tilbyder vi online krisehjælp inden for 48 timer. Skriv i henvendelsen, at der er tale om et akut behov og beskriv situationen.