Screening før udstationering

Som første led i en grundig forberedelse inden udstationering, tilbyder vi et screeningsforløb for den medarbejder, der skal udstationeres, og hvis der er medfølgende partner og børn, bliver de også screenede. Screeningsforløbet sker med henblik på at afklare, om en udstationering kan anbefales, eller om der er særlige forhold, der skal tages højde for inden en udstationering, hjælp der skal tilbydes under udstationering (fx særlige skoletilbud, sundhedshensyn, stresshåndtering etc.). På denne måde får både organisationen og de udsendte mulighed for at blive klædt bedst muligt på til en fremtidig udstationering.

Screeningen omfatter:

• Grundigt baggrundsspørgeskema
• Interview foretaget af både psykiater og psykolog
• To personlighedstests (fx NEOPI-R og PAI)
• Parsamtale
• Indhentning af oplysninger vedr. børn hos fx lærere og pædagoger
• Evaluering af den samlede vurdering
• Sammenfattende rapport

Efter screening tilbydes et par-tjek, (hvis der er en medfølgende partner) samt forberedelsessamtaler.