Konference

Højkonflikte skilsmisser: Veje til forandring for børn og voksne

OBS. Sidste tilmeldingsfrist til konferencen er onsdag d. 25. maj kl. 12.

En betragtelig del af de danske skilsmissefamilier præges af et højt og vedvarende konfliktniveau. De fastlåste konfliktmønstre ødelægger forældresamarbejdet og skaber et utrygt og usundt opvækstmiljø for de børn, der vokser op midt i konflikten. 

Samtidig er skilsmissefamilier præget af højkonflikt notorisk svære at hjælpe. I Danmark bruger vi enorme ressourcer på juridiske afgørelser i Familieretten, og vores kommunale hjælpesystemer er ofte på overarbejde i forsøget på at afbøde den mistrivsel, børn fanget i højkonflikte skilsmisser udviser. Vi savner gode værktøjer til at hjælpe forældrene med at bryde selve de konfliktmønstre, der ligger til grund for problemerne.

Behandlingsprogrammet “Sammen Om Børnene”

I perioden 2019-2022 har Center for Familieudvikling med støtte fra Socialstyrelsen udviklet behandlingsprogrammet “Sammen Om Børnene”. Programmet retter sig mod at hjælpe familierne ud af de fastlåste konflikter og er baseret på det internationalt anerkendte program “No Kids in the Middle”.

Få seneste viden, erfaring og inspiration

På konferencen vil vi formidle viden og erfaringer fra programmet samt invitere nationale og internationale eksperter til dialog om at skabe veje til forandring for familierne – heriblandt den hollandske psykolog Justine Van Lawick og VIVE, som har evalueret “Sammen Om Børnene”. Desuden vil repræsentanter fra de familier, der har deltaget i “Sammen Om Børnene”, bidrage.

Konferencens indhold og foreløbigt program

Konferencens indhold og foreløbigt program

Ved deltagelse i konferencen får du:

  • Viden om hvad det kræver at skabe forandring for skilsmissefamilier fanget i højkonflikt
  • Forståelse for de udfordringer behandlingssystemet møder i forsøget på at hjælpe familierne
  • Inspiration til at arbejde videre i en kommunal kontekst
  • En manual med beskrivelse af “Sammen Om Børnene”-programmet

PROGRAM

Kl. 09.00 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 Velkommen til konferencen
v. Søren Marcussen, leder af Skilsmisseafdelingen, Center for Familieudvikling

Kl. 10.15 Erfaringer med behandlingsprogrammet ”Sammen om Børnene” – del 1
Erfaringer fra et behandlerperspektiv v. fagpersonale v. Center for Familieudvikling, Sinne Pedersen, psykolog, og Mathias Rolskov, psykolog

Kl. 10.45 Oplæg ved Astrid Krag, Social- og Ældreminister

Kl. 10.55 Erfaringer fra Holland med programmet ”No Kids in the Middle”
v. Justine Van Lawick, hollandsk psykolog og international ekspert på området

PAUSE

Kl. 11.40 Præsentation af evalueringsrapporten af ”Sammen om Børnene”
v. Karen Margrethe Vendelbo Dahl, chefanalytiker v. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Kl. 12.15 Erfaringer med ”Sammen Om Børnene” – del 2
Erfaringer fra Århus kommune v. Christine Eg Clausen, afdelingsleder i Børnecentret med særligt ansvar for Dagområdet, og Charlotte Jæger, psykolog og faglig ansvarlig for ”Sammen om Børnene”-projektet i Århus kommune

kl. 12.40 FROKOST

Kl. 13.25 Paneldebat

PAUSE

Kl. 14.35 Vejen videre – hvordan kan vi gå i gang i morgen?
v. Søren Marcussen, leder af Skilsmisseafdelingen, Center for Familieudvikling

Kl. 15.00 Tak for i dag
Opdateringer til programmet vil følge løbende.

Praktiske informationer

Hvornår

Konferencen afholdes d. 9. juni kl. 10-15

Hvor

Konferencen afholdes på Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 Kbh K (tæt på Metro og P-hus) i København.

Forplejning

Inden dagens program tilbyder vi kaffe/the og morgenbrød.
Vi sørger for frokost. Er du vegetar, tager vi højde for det.
I løbet af dagen er der adgang til kaffe/the, frugt og forfriskninger.

Pris og betaling

Pris

Konferencen koster 400 DKK (ekskl. moms).

Betaling

  • Du kan betale uddannelsen med Dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura).
  • Betaler du med Dankort trækkes beløbet umiddelbart efter, tilmeldingen er gennemført.
  • Betaler du via EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald 14 dage efter fakturadato.