Konsulentbistand

Afdeling for Psykiatri & Eksistens udfører forskellige former for konsulentopgaver f.eks.:

  • Second-opinions
  • Speciallægeerklæringer
  • Lægeerklæringer
  • Psykologvurderinger
  • Personlighedstests og diagnostiske screeninger
  • Rådgivning af arbejdsgivere i forhold til håndtering af stressramte medarbejdere
  • Foredrag og undervisningsopgaver
  • Forskningsprojekter
  • Psykologisk debriefing og supervision til tolkeforum – læs mere her