Par-tjek og forskning

Par-tjek er udviklet med inspiration fra det amerikanske koncept The Marriage Checkup, der er udarbejdet af professor James Cordova, Clark University. I 2014 udkom et studie, som viste, at The Marriage Checkup havde positive effekter på en lang række områder, der vedrører trivslen i et parforhold (bl.a. oplevelsen af intimitet, tilfredshed og gensidig accept). Studiet er det hidtil bedst dokumenterede og har konkret undersøgt effekten af at få lavet et årligt eftersyn af sit forhold.

Professor Cordovas resultater peger også på, at et eftersyn både gavner par, som i forvejen har det godt sammen og par, der har mange problemer eller generelt er usikre på, om deres forhold skal vare ved.

I 2013-2016 gennemførte Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling et forsøg, der afprøvede effekten af Par-tjek, når det blev tilpasset betingelserne i en almindelig dansk psykologpraksis. Målgruppen for forsøget var par med børn under 18 år, og forældrene rapporterede om alt fra “få” til “svære” vanskeligheder i deres forhold. Parrene modtog to Par-tjek med et års mellemrum.

233 par blev rekrutteret i Aarhus og København. Parrene blev ved lodtrækning fordelt til enten at modtage et årligt Par-tjek eller stå på venteliste. Indsamlingen af data foregik henover to år ved brug af internetbaserede spørgeskemaer.

Efter det første Par-tjek viste der sig en signifikant positiv effekt på tre ud af fire mål for kvalitet i parforholdet, når Par-tjek-gruppen blev sammenlignet med kontrolgruppen. I løbet af året mellem de to Par-tjek dalede effekten men steg så igen forud for det andet Par-tjek, og effekten endte med at være signifikant på alle mål (f.eks. tilfredshed med forholdet, intimitet og opmærksomhed) efter andet Par-tjek. Resultaterne er blevet offentliggjort i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Journal of Consulting and Clinical Psychology.