Maria Techow

Maria Techow har en specialistuddannelse i klinisk psykologi, er leder af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2010. Hun har en lang erfaring med kognitiv adfærdsterapi, både individuelt og i grupper, til mennesker med angst, OCD, depression og livskriser. Maria arbejder også med skematerapi og eksistentiel terapi. Førhen har Maria arbejdet som psykolog på Psykiatrisk Center Ballerup og har derudover mange års erfaring som foredragsholder.

“Jeg har mange års terapierfaring, særligt med behandling af angst, depression, OCD og livskriser, og jeg har et særligt blik for, hvordan hele familien påvirkes, når én i familien rammes af noget svært. Ikke to mennesker er ens, og jeg er optaget af at møde den enkelte og sammen med den enkelte at forstå såvel livshistorie som de relationer og de værdier, den enkelte bygger sit liv på og sammen med. Jeg har en særlig opmærksomhed på styrker og ressourcer i familien og hos den enkelte og ønsker at få dem i spil i mødet med det svære i livet. I terapien hos mig er nærvær, værdighed og respekt grundelementer.

Gennem mange år har jeg fulgt udstationerede familier før, under og efter deres ophold i udlandet, og jeg har derfor et særligt kendskab til både de styrker og de udfordringer den enkelte, en familie, et parforhold og børnene får med sig i kølvandet på en udstationering. Jeg arbejder for både på organisationsplan, samfundsplan og for den enkelte at skabe trivsel før, under og efter udstationering.”

Mattias Stølen Due

Mattias Stølen Due (f. 1980) er direktør for Center for Familieudvikling. Han er autoriseret psykolog og har siden 2007 specialiseret sig i arbejdet med par og har via parkurser, parterapi og foredrag hjulpet mange til bedre kommunikation og større trivsel i parforholdet. Han har desuden udgivet bogen ’Pas på parforholdet’, som er udkommet i fire lande, udviklet konceptet Par-tjek sammen med forskere fra Aarhus Universitet samt været initiativtager til den gratis telefonrådgivningslinje Partelefonen og indsatsen Vores Parforhold. Han har desuden gennem flere år været fast klummeskribent i Berlingske og Kristeligt Dagblad og har også medvirket i adskillige radio- og tv-udsendelser og podcasts.

”Jeg brænder for at styrke familiens trivsel, da vi ved fra forskning – men også fra egne liv – at den har afgørende betydning for vores børn. Især ønsker jeg at styrke den forebyggende og samfundsmæssige diskurs på familieområdet. Vi er nemlig nødt til at arbejde med vores parforhold og familieliv før, de store problemer opstår. Det er der, vi har den største motivation og mulighed for at lykkes med de relationer, som er så vigtige, men desværre også så vanskelige.”