Søren Møller Andersen

Søren Andersen har siden 2019 arbejdet som psykolog hos Center for Familieudvikling. Søren har særligt specialiseret sig i arbejdet med par og har løbende dygtiggjort sig inden for dette område. Han har også erfaring i arbejdet med skilte og sammenbragte familier. Desuden har Søren erfaring med individuel terapi, hvor særligt det relationelle, men også det eksistentielle ofte er centrale temaer i samtalen. Endelig har Søren fokus på samtaler med enkeltpersoner, par og familier før, under og efter en udstationering i udlandet. Søren har også mange års erfaring som underviser, både undervisning af par og fagpersoner. Søren er en del af Center for Familieudviklings afdeling i Aarhus.

“Jeg er i samtaler med par og enkeltpersoner altid optaget af at skabe et trygt, tillidsfuldt og respektfuldt rum. Jeg er desuden optaget af, at samtalerne medvirker til at rette opmærksomhed på og styrke det, der allerede fungerer godt. Samtidig er det vigtigt for mig at kunne hjælpe par og enkeltpersoner til at være i det, der opleves sårbart og vanskeligt på en mere hjælpsom måde – hvad enten det handler om at fremme accepten, kunne møde det med en større grad af egenomsorg eller i højere grad kunne dele det sårbare med en partner.”

Andreas Schröder

Andreas Schröder har i over 20 år udredt og behandlet mennesker med psykiske sygdomme som angst, depression og stress-relaterede tilstande. Derudover har han forsket i effekten af psykologisk behandling samt været medudvikler af en række behandlingsmanualer. Andreas er oprindeligt uddannet indenfor kognitiv terapi, en metode han både har brugt i individuel og gruppebehandling. De senere år har Andreas suppleret sin psykoterapeutiske uddannelse med en 3-årig specialistuddannelse i korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP). Han er forfatter til en lang række forskningsartikler og bogkapitler, ligesom han har mange års erfaring som underviser og supervisor. Andreas er en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi hos Center for Familieudvikling i Aarhus.

”Grundtonen i min behandling af mennesker, som rammes af psykisk sygdom, er en accept af den syge og en dyb respekt for dennes forsøg på at klare livet. Depression, angst, stress eller andre former for psykiske lidelser er hverken tegn på svaghed eller mindreværd. Tværtimod. Ofte er det nogle af de mest dedikerede mennesker, som overbebyrdes, og som pludselig bryder sammen. At søge aflastning, at lære at drage omsorg for sig selv og at give rum til det, der er svært, er ofte nødvendigt i starten af et behandlingsforløb, evt. suppleret af medicinsk behandling. Den, der er ramt af psykisk sygdom, har brug for at møde forståelse af sine nærmeste, og jeg inddrager derfor gerne de pårørende i behandlingen. Næste skridt er typisk at lære specifikke teknikker, som den enkelte kan anvende til at mindske symptomer og omvendt genvinde glæde og overskud i tilværelsen. Endelig kan det være værdifuldt at undersøge i fællesskab, om de strategier, som den enkelte bruger til at klare livets udfordringer, er med til at vedligeholde sygdommen eller gør personen sårbar overfor tilbagefald. Jeg giver også gerne plads til de eksistentielle eller trosmæssige spørgsmål, som kan presse sig på, når man rammes af psykisk sygdom, og som man måske ikke har mulighed for at dele andre steder.”