Heidi Frølund Pedersen

Heidi arbejder i afdeling for Psykiatri og Eksistens, Center for Familieudvikling i Århus. Hun har forsket i effekten af forskellige former for psykoterapeutisk behandling og har erfaring med behandling af angst, depression, langvarige smerter samt stressrelaterede tilstande både individuelt, i gruppe og i en familiemæssig kontekst. Heidi er også lektor i eksistentiel sundhedspsykologi ved Århus Universitet og har arbejdet både klinisk og forskningsmæssigt med betydningen af livssyn, tro, eksistens og meningsskabelse i mødet med livskriser som tab og sorg, sygdom, kroniske lidelser og traumer. Heidi er uddannet indenfor Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi og trækker også på oplevelsesorienterede tilgange som Acceptance and Commitment Therapy og Mindfulness samt eksistentiel psykologi.

“Jeg har arbejdet med terapi i mange år, og min erfaring er, at det at søge hjælp kan være en overvindelse, der er fyldt med ambivalens. Derfor er et af mine fokuspunkter at skabe et trygt rum for udforskning af det, som er vanskeligt uanset problemstillingen. Jeg arbejder med det der opstår nu og her i mellem klient og mig som terapeut, som en måde at skabe rum til at mærke egne følelser og reaktioner og hjælpe på vej i at regulere det svære. Det skaber ofte nye erfaringer og nye muligheder for at lære sig selv at kende og at finde en vej til det meningsfulde liv. Jeg byder det eksistentielle indenfor, hvis det ønskes, fordi det grundlæggende farver et menneskes selvforståelse, men sjældent gives plads til samtale, og både kan være en det af problemet, men også en del af løsningen, når man står i en krise.”

Andreas Schröder

Andreas arbejder i afdeling for Psykiatri og Eksistens, Center for Familieudvikling i Aarhus. Han har i mange år forsket i effekten af forskellige former for psykologisk behandling, og har samtidigt langvarig erfaring med behandling af angst, depression og stress-relaterede tilstande, både i gruppe og individuelt. Andreas er uddannet indenfor kognitiv terapi, en behandlingsmetode han supplerer med oplevelsesorienterede tilgange ud fra nyere terapiretninger som ACT og mindfulness, og med en forståelse af menneskers grundlæggende måde at knytte bånd på fra den dynamiske psykoterapi.

”Grundtonen i min behandling af mennesker, som rammes af psykisk sygdom, er en accept af den syge, og en dyb respekt for dennes forsøg at klare livet på. Depression, angst, stress eller andre former for psykiske lidelser er hverken tegn på svaghed eller mindreværd, tværtimod. Ofte er det nogle af de mest dedikerede mennesker, som overbebyrdes og pludseligt bryder sammen. Aflastning, at lære at drage omsorg for sig selv, og at give rum til det svære, er derfor ofte nødvendigt i starten af et behandlingsforløb, evt. suppleret af medicinsk behandling. Den syge har brug for at møde forståelse af sine nærmeste, og jeg inddrager derfor gerne de pårørende i behandlingen. Næste skridt er typisk at lære specifikke teknikker den enkelte kan anvende til at mindske symptomer og til at genvinde glæde og overskud. Endeligt kan det være værdifuldt at undersøge i fællesskab, om de strategier den enkelte bruger til at klare livets udfordringer, er med til at vedligeholde sygdom eller at gøre personen sårbar for tilbagefald.

Jeg giver gerne plads også til de eksistentielle eller trosmæssige spørgsmål som kan presse sig på når man rammes af psykisk sygdom, og som der måske ikke har været mulighed for at dele andre steder.”