Børnegruppe-uddannelsen // Skolen

Hjælp børn og unge i alderen 6-16 år med skilte forældre: bliv certificeret til at afholde børnegrupper

Alle børn og unge har brug for at føle, at de ikke er alene, hvis de tumler med svære tanker og følelser. Når forældre går fra hinanden, kan det skabe utryghed og ensomhed hos børnene. Erfaringer viser, at børn og unge har glæde af at dele tanker og følelser med jævnaldrende i en lignende situation.

Center for Familieudvikling har mange års erfaring med at afholde børnegrupper for børn og unge med skilte forældre. Derfor har vi udviklet en uddannelse, som ruster fagfolk til selv at arbejde med børn og unge i børnegrupper.

Kort og godt om Børnegruppe-uddannelsen //  Skolen

Efteruddannelsen er blevet enormt populær i løbet af de seneste fem år, hvor over 500 lærere og andre fagfolk er blevet certificeret til at afholde børnegrupper – over 100 fagfolk bliver uddannet hvert år.

Uddannelsen henvender sig til dig, der møder børn og unge i alderen 6-16 år i dit daglige arbejde, og ønsker redskaber til at starte børnegrupper, samt viden om skilsmisseområdet.
Børnegruppe-uddannelsen er en fire-dages uddannelse, som finder sted i enten København, Aarhus eller Torshavn. Der er tre overordnede fokusområder, som gennemgås på uddannelsen:

 • Viden om skilsmissefeltet
 • Teori og begreber ift. samtaler med børn i skilsmisser
 • Konkrete redskaber til afholdelse af børnegrupper for børn og unge

Meningsfyldt og givtigt kursus. Konkret og relevant. Man føler sig godt klædt på til at gå direkte til opgaven. Trygge og tillidsfulde rammer.”
– Afdelingsleder

Varm anbefaling herfra – når du har været her, ved du at du kan og tør.”
– Sundhedsplejerske

Kurset gav mig kompetence til at lede samtalegruppe for børn med skilte forældre. Derudover styrkede det mine kompetencer til at facilitere samtaler for børn og unge generelt.”
– Lærer

Tak for en fantastisk uddannelse. Jeg har følt mig tryg og mødt. Formidligen var i top og indholdet af uddannelsen var meget givtigt og relevant.”
– Trivselsvejleder

Jeg vil anbefale uddannelsen til enhver som har med børn at gøre i deres professionelle virke.
– Sundhedsplejerske

Det kan du bruge uddannelsen til

 • Uddannelsen giver dig et solidt fagligt fundament til at møde børn i skolealderen med skilte forældre og tage vare på deres behov
 • Du får konkret vejledning til at opstarte børnegrupper for børn og unge i skolealderen med skilte forældre

Certificering

 • Når du har gennemført børnegruppe-uddannelsen bliver du certificeret børnegruppeleder. Certificeringen giver dig ret til selv at afholde børnegrupper i lokalt regi i Danmark.
 • For at blive certificeret skal du have deltaget i mindst 90 procent af undervisningen. Opfylder du ikke det kriterium, forbeholder vi os retten til at tilbageholde din certificering.
 • Som certificeret underskriver du en kontrakt med Center for Familieudvikling, hvor du forpligter dig til at bruge det CFF-udviklede børnegruppe-materiale og overholde retningslinjer omkring copyright. Læs kontrakten her.
 • Certificering inkluderer en børnegruppe-manual samt børnegruppe-kort, som kan anvendes i samtaleforløb. Derudover får du adgang til vores ekstranet for certificerede (’Mit CFF’), hvor du kan se forslag til forældreskrivelser, øvelser, FAQ’s m.m.

Når du har fået din certificering, kan du tage en 1-dags overbygning, som henvender sig til børn i indskolingen.

Uddannelsens indhold

Indhold

Børnegruppe-uddannelsen er opbygget omkring de tre overordnede områder:

 • Viden om skilsmissefeltet
 • Teori og begreber ift. samtaler med børn i skilsmisser
 • Konkrete redskaber til afholdelse af børnegrupper

1. Viden om skilsmissefeltet

På uddannelsen præsenterer vi dig for udvalgt forskning og statistik om børn og unge med skilte forældre. Vi inddrager viden om, hvordan skilsmissen kan forstås fra børnenes perspektiv – både som en aktuel livskrise og en livsomvæltning, de fremadrettet skal leve med. Vi beskriver også de voksnes udfordringer i forbindelse med en skilsmisse, og samlet set vil denne del af undervisningen give dig en bred faglig indføring i skilsmissefeltet.

2. Teori og begreber

På uddannelsen vil vi også udfolde de teorier, som vi har valgt at bygge vores børnegruppearbejde op omkring. Vi ønsker på denne måde at skabe en tydelighed omkring sammenhænge mellem rationaler og metoder, som vil give dig en god ballast i det konkrete møde med børnene.

3. Børnegruppen i praksis

Endelig vil du på uddannelsen blive introduceret for en række oplæg med konkret gennemgang af øvelser, redskaber, metaforer og cases samt en skabelon for et færdigt børnegruppeforløb. Her vil vi løbende inddrage eksempler på, hvad børn siger og er optaget af i forbindelse med skilsmissen – f.eks. savn, søvn, skiftedagen, mors og fars nye kærester og når mor og far skændes. Du præsenteres også for vores ’landkort’, som er en sproglig metafor vi bruger som gennemgående redskab i vores børnegrupper – vi kalder landkortet for ’Skilsmisseland’.

Der vil på uddannelsen være en del øvelser, hvor I som kursister selv skal træne de metodiske greb og konkrete øvelser, som I er blevet præsenteret for. Dette netop med henblik på, at det konkrete arbejde bliver så håndgribeligt som muligt og dermed lettere at overføre til egen praksis. Endeligt vil denne del af uddannelsen også indeholde praktisk information vedrørende opstart og afholdelse af børnegrupper for børn i skolealderen.

Oplæg

Du vil på uddannelsen blive præsenteret for 11 undervisningsoplæg samt forskellige øvelser:

 • Velkomst og introduktion
 • Børnegrupper med børn af skilte forældre: Motivation og baggrund
 • Den skilte familie
 • Skilsmisseland
 • Hvordan kommer du i gang
 • At give følelsesmæssig støtte – med afsæt i bl.a. Carls Rogers og Brené Browns forståelse af empati
 • At facilitere gruppeprocesser
 • At rette fokus mod mestring
 • At reflektere over sig selv
 • Et børnegruppeforløb
 • Vejen videre
 • Øvelser: Smiley-øvelsen, tov-øvelsen, klumpen m.fl.

Alle teoretiske oplæg relateres til skilsmissefeltet og understøttes med tydelige eksempler fra praksis.

Evaluering af børnegrupper

I forbindelse med et tidligere projekt, har Oxford Research foretaget en evaluering. Resultatet af evalueringen kan du læse her.

Praktiske informationer

Varighed

 • Uddannelsen forløber over fire dage.
 • Undervisningen ligger typisk i tidsrummet 9.00-16.00.

Se program for uddannelsen her.

Hvor

København: Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1. sal. 1100 København. K.

Aarhus: Center for Familieudvikling, Søndergade 10, 2. sal. 8000 Aarhus C.

Tórshavn: Undirvísingarstýrið, Hoyvíksvegur 72, 110 Tórshavn, Færøerne

 

Forplejning

Inden dagens program, tilbyder vi kaffe/the og croissanter.
Vi sørger for frokost. Er du vegetar, tager vi højde for det.
I løbet af dagen er der adgang til kaffe/the, frugt og forfriskninger.

Pris og betaling

Pris

13.995 kr. ekskl. moms

Nb. anden pris for uddannelsen på Færøerne.

Betaling

 • Du kan betale uddannelsen med dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura).
 • Betaler du med dankort trækkes beløbet umiddelbart efter tilmeldingen er gennemført.
 • Betaler du via. EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald 14 dage efter fakturadato.

 

En underviser fortæller om uddannelsen

Se med, når psykolog og underviser Sinne Pedersen fortæller om indholdet på Børnegruppeuddannelsen.

Undervisere i København

Else Marie Schmidt Andersen

Autoriseret psykolog og underviser

Else Marie Schmidt Andersen er autoriseret psykolog og uddannet parterapeut indenfor EFT (emotions-fokuseret terapi), og hun har været ansat på Center for Familieudvikling siden...

Læs mere

Sinne Pedersen

Autoriseret psykolog

Sinne Pedersen er autoriseret psykolog og har over 15 års erfaring i at styrke børns trivsel gennem familierådgivning, vejledning og terapi. På Center for...

Læs mere

Undervisere i Aarhus

Josephine Støjberg Kardyb

Autoriseret psykolog

Søren Møller Andersen

Psykolog

Søren Andersen har siden 2019 arbejdet som psykolog hos Center for Familieudvikling. Søren har særligt specialiseret sig i arbejdet med par og har løbende...

Læs mere