Hjemvendte børn

Mange børn, der vender tilbage til Danmark efter en udstationering, oplever, at det kan være svært at finde sig tilrette i en dansk kontekst både kulturelt og socialt. De oplevelser, som børnene har med sig fra en opvækst i udlandet, kan være svære at omsætte til danske forhold og kan gøre, at børnene føler sig anderledes eller har svært ved at føle sig hjemme i Danmark. Børnene er nemlig blevet Third Culture Kids. I et fondsstøttet projekt ønsker Kompetenceenhed for Udstationerede at fremme trivslen hos hjemvendte børn og unge igennem blandt andet børnegrupper og en mentorordning. Læs mere om dette projekt her.