Gratis gruppeforløb

– i Aarhus

Kæmper du med angst, stress eller depression? Det kan være svært nok i sig selv. Er du derudover forælder til et eller flere børn er udfordringerne endnu større. Så kan du opleve vanskeligheder forbundet med både at skulle drage omsorg for dig selv samtidig med, at du skal passe på dine børn.
Når en forælder rammes af længerevarende angst, stress eller depression reagerer nogle børn ved at føle skyld eller ved at opføre sig som “små voksne”. De kan gå på kompromis med deres egne behov i et forsøg på at skåne og passe på mor eller far.

Derfor er vi glade for, at vi kan tilbyde et gratis gruppeterapeutisk forløb for forældre med angst, stress eller depression. Fokus i forløbet vil være på at afhjælpe angst, stress eller depression og at forebygge tilbagefald. Derudover vil der være et særligt fokus på betydningen af selvomsorg som forælder. Det at drage omsorg for sig selv er en måde at sikre, at man også har energi og overskud til at være der for sine børn. Der vil i gruppeforløbet blive mulighed for at arbejde med de udfordringer, man oplever at løbe ind i som forælder, når man selv er presset og i underskud.

Gruppeforløbet suppleres med 3 fællesmøder hvor også børnene er velkommen, samt med mulighed for to par- og / eller familiesamtaler. Ved fællesmøderne vil der være mulighed for at være sammen med mor / far for de yngste, mens der for børn fra førskolealderen vil være et særskilt program målrettet dem.

Målgruppen for dette tilbud er forældre med børn i alderen 0-16 år. Hvis du ønsker at deltage i gruppeforløbet, men ikke har børn i denne alder, er du velkommen til at henvende dig. Hvis der er ledige pladser, så kan du også deltage.

Gruppeforløb

Behandlingsforløbet består af:

Gruppeforløb for de voksne/forældre:

  • 9 gruppesessioner for den forælder, som kæmper med psykisk sårbarhed.
  • Hver gruppesession i voksengruppen varer 2 timer inklusiv 15. min pause med the/kaffe.
  • Der deltager 5-7 klienter i gruppeforløbet for forældrene.
  • Gruppeforløbet ledes af en erfaren psykolog og en psykiater med mangeårig ekspertise i gruppebehandling. Justering af evt. medicinsk behandling kan være en del af behandlingstilbuddet efter individuel aftale.
  • Tilbuddet kan godt kombineres med individuel behandling i offentligt eller andet privat regi. De nærmere omstændigheder omkring behandlingsansvaret afklares under forsamtalen.
  • Tilbuddet er ikke egnet til personer med psykoser, svær bipolar sygdom eller misbrug.

Praktiske informationer

Datoer og tidspunkt:

Vi har desværre ikke konkrete datoer for næste gruppeforløb.

Er du interesseret i at deltage i næste gruppeforløb, så send en mail til: Josephine S. Kardyb

Sted:

Center for Familieudvikling. Søndergade 10, 2. sal 8000 Aarhus C.

Tilmelding

Tilmelding:

For at tilmelde dig til gruppeforløbet, skal du først bestille en tid til den obligatoriske forsamtale i Aarhus. Er du interesseret i at deltage i næste gruppeforløb, så send en mail til: Josephine S. Kardyb

Forsamtalen tjener det formål, at vi kan høre lidt mere om din aktuelle situation og historik, og du kan høre lidt mere om gruppetilbuddet.

På den baggrund kan vi sammen vurdere, om det er det rette tilbud til dig.

 

Gruppeledere

Andreas Schröder

Overlæge, ph.d., speciallæge i Psykiatri

Andreas arbejder i afdeling for Psykiatri og Eksistens, Center for Familieudvikling i Aarhus. Han har i mange år forsket i effekten af forskellige former...

Læs mere

Josephine Støjberg Kardyb

Psykolog (cand.psych. aut.)