Gode råd ved parterapi

Parterapi – gode råd

Parterapi. Ordet vækker mange associationer, bekymringer og forhåbninger. Det skyldes blandt andet, at der er stor forskel på kvaliteten af parterapi, og derfor også på folks erfaringer. Fordi vores parforhold har afgørende betydning for vores trivsel, er det afgørende for os at tilbyde parterapi i høj kvalitet. Derfor er vores psykologer og terapeuter alle efteruddannet og specialiseret i netop parterapi. Og de modtager desuden løbende faglig feedback for at højne kvaliteten af deres arbejde.

Er det nødvendigt at gå i parterapi?

Parterapi er naturligvis ikke noget, alle par behøver at benytte sig af. Hvis man oplever høj tryghed og trivsel i sit parforhold, og man grundlæggende synes, man kan kommunikere med hinanden på en god måde, så kan man formentlig klare sig fint uden.

Desværre har mange danskere relativt store problemer i deres parforhold. Næsten halvdelen af alle ægteskaber bliver opløst på et tidspunkt, og blandt mennesker, der finder sammen i en ny sammenbragt familie, er skilsmisserisikoen desværre endnu større. Det er med andre ord mere almindeligt end ualmindeligt at have udfordringer i parforholdet.

Forskning viser, at parforholdet er noget af det, der har allerstørst betydning for vores trivsel og for vores børns opvækst. Det har desuden også en betydning for, hvor godt vi kan koncentrere os på arbejdet og på, hvordan vi i det hele taget fungerer i livet. Fordi vores parforhold både er vanskeligt og vigtigt, synes vi, at vi alle burde opsøge hjælp og inspiration fra tid til anden. Nogle har brug for et længere parterapiforløb, mens andre kan være godt hjulpet af et par samtaler, eksempelvis i form af et Par-tjek eller et Parkursus (PREP).

Hvornår er det nødvendigt at gå i parterapi?

Der findes ingen gylden regel for, hvornår man bør opsøge parterapi. Erfaringen er dog, at det er langt nemmere at hjælpe, hvis man kommer i tide – mens man stadig grundlæggende er glade for hinanden og ønsker at blive sammen.

Vi opmuntrer derfor til en forebyggende tilgang til parforholdet. Ligesom prognosen er bedre, hvis man får behandlet en kræftknude tidligt, er der også nemmere at skabe en positiv forandring i parforholdet, hvis man kommer i tide.

Hvad skal der til for at parterapien virker?

Hvis parterapien skal virke, er det væsentligt, at man reelt har et ønske om at bevare parforholdet. Desuden er det afgørende, at man er villig til at prioritere tid og energi på at arbejde med forholdet. Hvis ikke man investerer noget i parforholdet mellem de parterapeutiske sessioner, er der en risiko for at effekten bliver mindre. Ligesom man opbygger muskler ved at træne på ugentlig basis, så opbygges evnerne til at få parforholdet til at fungere også ved at der afsættes tilstrækkelig tid til ”træning”.

Endeligt er det nødvendigt, at man tager personligt ansvar. Hvis man udelukkende tænker, at det er ægtefællen eller kæresten, der skal ændres, vil forholdet nok desværre ikke bedres. Det personlige ansvar består i en villighed til at undersøge effekterne af ens egen adfærd og en interesse i at se på, hvad man selv kan gøre anderledes for at styrke den andens trivsel.

Hvilke problemer taler man typisk om i parterapi?

De fleste, der går i parterapi synes det er udfordrende at tale sammen om svære emner på en god måde. Derfor er der ofte et stort fokus på kommunikation og problemafklaring. Det vigtigste er ikke at blive enige om alt, men at man får hjælp til at møde hinanden på en konstruktiv og kærlig måde. Andre problemstillinger vil typisk være sex og intimitet, manglende kvalitetstid eller problemer knyttet til forældreskabet.

Hvordan får man et bedre parforhold – uden at gå i parterapi?

For det første er det vigtigt at sætte tid af. Rigeligt med tid. Tid til at tale sammen om svære og personlige emner, og tid til at have det sjovt og hyggeligt med hinanden. Oplevelsen af følelsesmæssig intimitet og forbundethed er afgørende for trivslen og trygheden i forholdet, og denne styrkes, når man deler personlige tanker og oplevelser med hinanden og griner sammen.

For det andet er det vigtigt at vise nysgerrighed og interesse for hinanden. Især når man er uenige. I stedet for at forsøge at vinde en diskussion, er det en god idé at forsøge at forstå den andens perspektiv noget bedre. Det gør ikke noget af være uenige med hinanden. Det vigtigste er, at man viser respektfuld og nysgerrig interesse for den andens holdninger.

For det tredje er det vigtigt at vise hinanden sårbarhed. I stedet for at anklage eller kritisere den anden, kan man med fordel fortælle om den bekymring eller tristhed, man selv er ramt af. Jo mere man fortæller om det man er ked af – uden at anklage den anden – desto større chance er der for, at ens ægtefælle eller kæreste møder en med empati og medfølelse.