Parterapi og rådgivning

Parterapi København og Aarhus

Synes I, det kan være svært at få parforholdet til at fungere midt i en stresset tilværelse med børn, arbejde og andre forpligtelser? I så fald er I ikke de eneste. Rigtig mange par kæmper med kommunikationsudfordringer, manglende kvalitetstid og udfordringer knyttet til sex. Og heldigvis kan man gøre meget for at få det bedre – hvis man ellers får den fornødne hjælp i tide.

Vi tilbyder parterapi i  København og Aarhus. Her møder vi rigtig mange par og heldigvis oplever vi, at det er muligt at bidrage med hjælp, støtte og inspiration til gavn for parforholdet og de børn der indgår i familien.

Ønsker I at komme i parterapi vil et forløb blive indledt med en fælles samtale, to individuelle samtaler og en fælles samtale. Undervejs undersøger vi jeres styrker og bekymringer og afdækker jeres ønsker til parterapien og jeres forhold. Herfra har vi et godt udgangspunkt for at fortsætte det parterapeutiske forløb og vurdere, hvad I særligt skal arbejde med for at få det bedre sammen.

Ønsker du at bestille en tid til parterapi i København eller Aarhus, bedes du udfylde vores kontaktformular i boksen.  

Metode

Parterapi – metode

Parterapi der virker fordrer en tydelig og evidensbaseret metode. Vi er derfor inspireret af Emotionsfokuseret parterapi (EFT), som tager sit udgangspunkt i teorier og forskning omkring tilknytning og kærlighed. Grundantagelsen er, at vi mennesker har et grundlæggende behov for at være forbundet i et forhold funderet i kærlighed og samhørighed, og at denne tryghed gør os stærkere, mere selvstændige og frie og endda kan være med til at hele sår og traumer, som vi bærer rundt på.

Emotionsfokuseret parterapi (EFT) er udviklet i et samarbejde mellem terapeuterne Sue Johnson og Leslie Greenberg i starten af 1980’erne. EFT er den metode, der har vist bedst effekt og lavest risiko for ’tilbagefald’ til tidligere mønstre.

I et forløb hjælper vi med at identificere jeres samspil og de underliggende følelser og ønsker, som er drivkraften bag. At identificere og forstå disse mønstre er første skridt i retning mod forandring. Undervejs i det terapeutiske forløb vil vi også være optaget af at skabe en stabil og tryg kontakt imellem jer som afsæt for at forbedre den indbyrdes kommunikation.

Forløb

Parterapi – forløb

Et parterapeutisk forløb vil blive indledt med en fælles samtale, to individuelle samtaler og en fælles samtale.

Parterapi – den første fælles samtale

Den første fælles samtale varer 90 minutter og fungerer som en undersøgelse af jeres styrker og bekymringer, jeres parforholdshistorie, jeres ønsker for parforholdet og jeres mål med terapien.

Parterapi – de individuelle samtaler

De individuelle samtaler varer hver 60 minutter. Formålet er, at I og terapeuten lærer hinanden bedre at kende. I vil blandt andet tale om jeres tidligere erfaringer med nære relationer, og om der er faktorer, der kan gøre det sværere at gennemføre et parterapeutisk forløb. Desuden taler vi om, hvordan vi kan få jer til at opleve det videre forløb så trygt og godt som muligt. Terapeuten vil ikke holde på hemmeligheder, så det I taler om, skal kunne deles i forløbet med jeres partner. Terapeuten kan hjælpe med, hvordan vigtige informationer kan deles i forholdet på en tryg måde.

Parterapi – den anden fælles samtale

Den anden fælles samtale varer 90 minutter. Her vil terapeuten samle op på det, I har arbejdet med indtil nu, og tilrettelægge det videre forløb med afsæt i jeres præferencer og det, der vurderes bedst i jeres situation. De efterfølgende sessioner varer også 90 minutter.

Parterapiens varighed

Forskning viser, at par som regel har brug for 8-10 samtaler, og at et koncentreret forløb, hvor begge parter engagerer sig, er det mest virksomme. Derfor anbefaler vi, at der i den første fase ikke går mere end en uge mellem samtalerne for at sikre den nødvendige støtte, energi og fremgang i jeres proces.

Forløbets samlede varighed kan være meget forskellig fra par til par, men vi kommer med et bud efter den indledende fase af terapien.

Pris og praktiske informationer

Pris

  • Parterapi og rådgivning á 90 minutters varighed: 1.745 DKK
  • Individuelle samtaler á 60 minutters varighed: 1.095 DKK

Praktiske informationer

Parterapi foregår på vores adresse i København eller Aarhus:

  • København: Østergade 5, 1. sal. 1100 Kbh. K. (2 min. fra Kongens Nytorv/Metro)
  • Aarhus: Søndergade 10, 2. sal, 8000 Aarhus C

Afbudsregler

Husk at læse vores afbudsregler, som du kan finde her.

Parterapi – gode råd

Parterapi. Ordet vækker mange associationer, bekymringer og forhåbninger. Det skyldes blandt andet, at der er stor forskel på kvaliteten af parterapi, og derfor også på folks erfaringer. Fordi vores parforhold har afgørende betydning for vores trivsel, er det afgørende for os at tilbyde parterapi i høj kvalitet. Derfor er vores psykologer og terapeuter alle efteruddannet og specialiseret i netop parterapi. Og de modtager desuden løbende faglig feedback for at højne kvaliteten af deres arbejde.

Er det nødvendigt at gå i parterapi?

Parterapi er naturligvis ikke noget, alle par behøver at benytte sig af. Hvis man oplever høj tryghed og trivsel i sit parforhold, og man grundlæggende synes, man kan kommunikere med hinanden på en god måde, så kan man formentlig klare sig fint uden.

Desværre har mange danskere relativt store problemer i deres parforhold. Næsten halvdelen af alle ægteskaber bliver opløst på et tidspunkt, og blandt mennesker, der finder sammen i en ny sammenbragt familie, er skilsmisserisikoen desværre endnu større. Det er med andre ord mere almindeligt end ualmindeligt at have udfordringer i parforholdet.

Forskning viser, at parforholdet er noget af det, der har allerstørst betydning for vores trivsel og for vores børns opvækst. Det har desuden også en betydning for, hvor godt vi kan koncentrere os på arbejdet og på, hvordan vi i det hele taget fungerer i livet. Fordi vores parforhold både er vanskeligt og vigtigt, synes vi, at vi alle burde opsøge hjælp og inspiration fra tid til anden. Nogle har brug for et længere parterapiforløb, mens andre kan være godt hjulpet af et par samtaler, eksempelvis i form af et Par-tjek eller et Parkursus (PREP).

Hvornår er det nødvendigt at gå i parterapi?

Der findes ingen gylden regel for, hvornår man bør opsøge parterapi. Erfaringen er dog, at det er langt nemmere at hjælpe, hvis man kommer i tide – mens man stadig grundlæggende er glade for hinanden og ønsker at blive sammen.

Vi opmuntrer derfor til en forebyggende tilgang til parforholdet. Ligesom prognosen er bedre, hvis man får behandlet en kræftknude tidligt, er der også nemmere at skabe en positiv forandring i parforholdet, hvis man kommer i tide.

Hvad skal der til for at parterapien virker?

Hvis parterapien skal virke, er det væsentligt, at man reelt har et ønske om at bevare parforholdet. Desuden er det afgørende, at man er villig til at prioritere tid og energi på at arbejde med forholdet. Hvis ikke man investerer noget i parforholdet mellem de parterapeutiske sessioner, er der en risiko for at effekten bliver mindre. Ligesom man opbygger muskler ved at træne på ugentlig basis, så opbygges evnerne til at få parforholdet til at fungere også ved at der afsættes tilstrækkelig tid til ”træning”.

Endeligt er det nødvendigt, at man tager personligt ansvar. Hvis man udelukkende tænker, at det er ægtefællen eller kæresten, der skal ændres, vil forholdet nok desværre ikke bedres. Det personlige ansvar består i en villighed til at undersøge effekterne af ens egen adfærd og en interesse i at se på, hvad man selv kan gøre anderledes for at styrke den andens trivsel.

Hvilke problemer taler man typisk om i parterapi?

De fleste, der går i parterapi synes det er udfordrende at tale sammen om svære emner på en god måde. Derfor er der ofte et stort fokus på kommunikation og problemafklaring. Det vigtigste er ikke at blive enige om alt, men at man får hjælp til at møde hinanden på en konstruktiv og kærlig måde. Andre problemstillinger vil typisk være sex og intimitet, manglende kvalitetstid eller problemer knyttet til forældreskabet.

Hvordan får man et bedre parforhold – uden at gå i parterapi?

For det første er det vigtigt at sætte tid af. Rigeligt med tid. Tid til at tale sammen om svære og personlige emner, og tid til at have det sjovt og hyggeligt med hinanden. Oplevelsen af følelsesmæssig intimitet og forbundethed er afgørende for trivslen og trygheden i forholdet, og denne styrkes, når man deler personlige tanker og oplevelser med hinanden og griner sammen.

For det andet er det vigtigt at vise nysgerrighed og interesse for hinanden. Især når man er uenige. I stedet for at forsøge at vinde en diskussion, er det en god idé at forsøge at forstå den andens perspektiv noget bedre. Det gør ikke noget af være uenige med hinanden. Det vigtigste er, at man viser respektfuld og nysgerrig interesse for den andens holdninger.

For det tredje er det vigtigt at vise hinanden sårbarhed. I stedet for at anklage eller kritisere den anden, kan man med fordel fortælle om den bekymring eller tristhed, man selv er ramt af. Jo mere man fortæller om det man er ked af – uden at anklage den anden – desto større chance er der for, at ens ægtefælle eller kæreste møder en med empati og medfølelse.

Psykologer og terapeuter

Anne Vonger Kaas

Psykolog (cand.psych. aut). Specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi.
Afdelingsleder i Parafdelingen.

Dragana Mateskovic Lyduch

Psykolog (cand.psych. aut)

Stephanie Green Lauridsen

Psykolog (cand.psych. aut.)

Lotte Bukh

Psykolog (cand.psych.aut.) og projektleder

Stephanie Schönhoff

Psykolog (cand.psych. aut)

Susanne Brejnebjerg Stilling

Psykolog (cand.psych. aut.)

Søren Marcussen

Diplomuddannelse i psykologi, psykoterapeut og projektleder. Afdelingsleder i Skilsmisseafdelingen.

Annette Hassingboe

Psykoterapeut

Peter Daniel Fogh Nielsen

Psykoterapeut og skolelærer

Sinne Pedersen

Psykolog (cand.psych. aut.)

Mathias Rolskov Jakobsen

Psykolog (cand.psych.)

Steen Kruse

Psykoterapeut, par- og familieterapeut. Afdelingsleder i Aarhus.

Filippa Møller Bartels

Psykolog (cand.psych.)

Josephine Støjberg Kardyb

Psykolog (cand.psych. aut.)

Søren Møller Andersen

Psykolog (cand.psych.)