Børn i skilsmisser

I Danmark oplever næsten hvert tredje barn, at forældrene går fra hinanden, inden de fylder 18 år. Når forældre vælger at blive skilt, er det en stor livsomvæltning i børns liv. Mange børn kommer godt videre, men i den proces er det vigtigt, at de har voksne omkring sig, som ser dem, taler med dem og lytter til deres tanker og følelser.

Selv i familier, hvor en skilsmisse sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre næsten altid være forbundet med sorg. Der kan melde sig mange tanker og følelser, som børnene føler, de står alene med. Nogle børn oplever også, at forældrene virker mindre nærværende i en periode, fordi de selv gennemgår en svær tid.

En skilsmisse og de ændringer i hverdagen, der følger med, er udfordrende for stort set alle børn. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene om at kunne tilpasse sig. Om det enkelte barn kommer godt videre, afhænger forenklet sagt af fire forhold, peger forskning på:

 • Barnets egne ressourcer.
 • Kvaliteten af forældrenes samarbejde og det klima, de formår at skabe omkring samarbejdet.
 • Omfanget af ændringer i barnets hverdag efter bruddet.
 • Måden barnet bliver mødt på af andre.

Ingen skilsmisser er ens, og hvert barn har sit eget perspektiv på forældrenes skilsmisse. Derfor er det også forskellige problemstillinger, der fylder hos børnene. Undersøgelser viser dog, at mange børn og unge især er optagede af:

 • Savn
 • Ansvar
 • Om forældrene er uvenner
 • Skiftedagen
 • To hjem
 • Ny familie
 • Søvn
 • Den dag jeg fik det at vide

Den bedste hjælp du kan give dit barn er, at du – enten alene eller sammen med din medforælder – arbejder med de svære følelser og konflikter, der kan komme i vejen for samarbejdet omkring barnet. Har du brug for hjælp til at komme videre efter bruddet og fremme forældresamarbejdet, så læs mere her.

Ønsker du gode råd til, hvordan du kan støtte dit barn i forbindelse med skilsmissen – f.eks. når I skal fortælle, at I skal skilles, eller når I skal hjælpe barnet til at finde tryghed i en hverdag med to hjem? Så læs mere her.