Hjælp til børn og skilte forældre

Det vigtigste for børns trivsel og udvikling efter en skilsmisse er, at forældrene holder fokus på at være gode forældre hver for sig og samtidig tager ansvar for at skabe en god og tryg samarbejdsalliance omkring børnene.

Forskning viser, at skilsmisser er en betydelig udfordring i et barns liv, men de fleste børn og unge kommer godt videre, hvis de får den støtte og omsorg, de har brug for. Derfor tilbyder vi samtalegrupper for børn med skilte forældre samt professionel rådgivning, terapeutiske forløb og kurser for skilte forældre.

Kursus for skilte forældre

Flere gange årligt udbyder vi i lighed med kommuner og private aktører Vores skilsmisse – kursus i fælles forældresamarbejde

Kurset er et pædagogisk kursus, der har fokus på forældresamarbejdet, og hvordan forældre bedst støtter deres børn efter en skilsmisse. Kurset er et endags kursus. Man kan deltage på kurset enten sammen med sin ekspartner eller hver for sig.

Grupper for børn med skilte forældre

Børn og unge med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår, og mange børn og unge føler sorg og frustrationer efter skilsmissen, som de tror, at de er helt alene om. Erfaringer viser, at børn med skilte forældre har god gavn af at mødes i en samtalegruppe med jævnaldrende med lignende erfaringer.

Center for Familieudvikling opstarter løbende grupper for børn med skilte forældre. Dem kan du læse mere om her.

Flere skoler afholder også samtalegrupper for børn med skilte forældre. Spørg på dit barns skole, om de har et sådan tilbud, eller henvend dig til Familieretshuset, som også udbyder grupper for børn med skilte forældre.

Få hjælp til samarbejdet og din egen bearbejdningsproces

Nogle samlivsbrud er vanskeligere end andre – ikke kun for børnene, men også for de voksne.

Nogle forældre kan klare denne proces med eget netværk. Andre har behov for professionel hjælp for at kunne lægge svære følelser bag sig og tage hånd om det videre samarbejde om børnene. Her kan det være gavnligt at søge rådgivning eller indgå i et terapeutisk forløb – enten i form af individuel terapi eller et fælles forløb med ekspartneren.

Hvis bruddet har været svært, eller det har været vanskeligt at nå til enighed om bopæl- og samværsordning eller bodeling, kan I som forældre være kede af det, vrede eller føle jer svigtede. Det er ikke altid let, men det er vigtigt at bearbejde og håndtere de vanskelige følelser, som et brud kan medføre, for at kunne være den bedst mulige forælder og samarbejdspartner.

Forældrenes samarbejde udgør det klima, som et barn med skilte forældre vokser op i. Hvis klimaet er ‘koldt’ eller ‘ophedet’ pga. konflikter, vil barnet blive utilpas og komme på overarbejde. Det vigtigste for barnet er, at man som forældre tager ansvar for den nye fælles forældreopgave og gør en aktiv indsats for at skabe så trygge rammer som muligt om den nye hverdag med to hjem. Det kan eksempelvis handle om, at man som forældre håndterer uenigheder på en god måde og forsøger at nedskalere konflikter.

Har du – enten selv eller sammen med din ekspartner – brug for professionel rådgivning eller et terapeutisk forløb for at komme godt videre efter skilsmissen, kan du læse mere her.