Gode råd til at støtte dit barn

Det er en livsomvæltning for barnet, når mor og far vælger at gå fra hinanden. Men barnets verden behøver ikke vælte sammen, og langt de fleste børn og unge kommer godt videre, hvis de får den nødvendige støtte og omsorg.

Her er en vigtig forudsætning, at mor og far formår at møde barnets behov i den nye situation, prioriterer at tale om de følelser og tanker, der opstår i forbindelse med skilsmissen, og arbejder for et godt forældresamarbejde.

På denne side finder du gode råd til, hvordan du kan støtte dit barn gennem den livsomvæltning, skilsmissen er – f.eks. gode råd til, hvad I kan holde jer for øje, når I skal fortælle barnet, at mor og far skal skilles.

Når I skal fortælle jeres barn om skilsmissen

Har I truffet beslutningen om at gå fra hinanden, er der flere ting, som det er godt at holde sig for øje, når I skal fortælle det til jeres barn. Selv om det er en svær samtale, er det muligt at gøre det på en nænsom måde overfor barnet.

 • Skab en tryg ramme for samtalen, gerne derhjemme, og vær til stede begge to.
 • Bestræb jer på at give barnet en forklaring, der passer til alderen.
 • Vær forberedt på, at det er en svær samtale, der gør ondt. Det er derfor vigtigt, at der er god tid, også efter samtalen, så barnet kan fordøje beskeden og komme tilbage med spørgsmål. Sørg f.eks. for, at hverken mor eller far skal hurtigt ud ad døren.
 • Gør jeres bedste for at være nærværende og tilgængelige overfor barnet. Giv plads og tid til barnets spørgsmål – både i situationen og i den følgende tid – og kommuniker som forælder så åbent som muligt.
 • Vær bevidst om at flytte ansvaret tilbage til jer som de voksne. Fortæl, at skilsmissen er en voksenbeslutning, som barnet ikke har haft indflydelse på. Fortæl og vis, at du tager ansvar, selv om du er ked af det.
 • Tag et fælles ansvar for skilsmissen. Lad være med at udpege den ene forælder som den, der er skyldig i, at mor og far nu går fra hinanden.
 • Orienter barnets lærere og pædagoger om jeres beslutning om at flytte fra hinanden. Giv samtidig skolen/institutionen den nødvendige information om evt. flytning, samværsordning, skiftedage, nye relationer og andet, som kan hjælpe lærere og pædagoger i at støtte jeres barn.

Vi har tidligere modtaget et spørgsmål fra en mor, der søger råd til hvordan man kan fortælle børn om skilsmissen. Læs svaret fra her.

Mød dit barn i den nye situation

Hos et barn, der efter en skilsmisse skal leve mellem to hjem, kan der melde sig både en følelse af ensomhed og et savn af den anden forælder. Med tiden skal barnet måske også forholde sig til en ny partner og familie. Som forælder kan du hjælpe dit barn til at håndtere de forskellige tanker, følelser og nye relationer, som den nye livssituation afføder.

Barnets følelse af ensomhed

 • Spørg ind til dit barns tanker og følelser. Gør dit bedste for at være nærværende og tilgængelige overfor barnet, lyt til barnets fortælling og giv plads til de spørgsmål og samtaler om skilsmissen, som dukker op.
 • Vær opmærksom på, at fortrolighed kræver trygge rammer, tid og nærvær.

Barnets savn af mor og far

 • Anerkend og respekter, at dit barn savner den anden forælder.
 • Selv om barnet er hos dig, kan han eller hun godt savne dig alligevel. Gør dit bedste for at være nærværende overfor barnet.
 • Giv dit barn vished for, at det er tilladt at sige højt, at man savner mor eller far, uden at det siden bliver brugt i eventuelle forældrekonflikter.

Når barnet skal vænne sig til en ny familie

 • Undlad at introducere en ny kæreste og nye bonus-søskende, før du er meget sikker på forholdet.
 • Forbered barnet i god tid, før nye relationer introduceres.
 • Husk at dit barn ikke har samme følelser som dig.
 • Giv barnet god tid til gradvist at vænne sig til nye relationer.
 • Sørg for at have alenetid med dine børn.
 • Vær forberedt på, at ny tilknytning ofte tager lang tid.

Styrk samarbejdet mellem mor og far efter skilsmissen

Selv om man efter en skilsmisse skal bo hver for sig, er man som forældre stadig fælles om barnet. Af hensyn til barnets opvækst og trivsel er det vigtigt at gøre en indsats for at skabe et velfungerende forældresamarbejde, hvor barnet ikke oplever at komme i klemme i forældrenes uenigheder og konflikter.

Samarbejdet mellem skilte forældre

 • Øv jer på at fremme en god tone og et konstruktivt samarbejde med fokus på jeres børn.
 • Involver aldrig børnene i konflikter, men tag eventuelle konflikter, når jeres børn ikke er til stede.
 • Sørg altid for, at beskeder og budskaber til hinanden går igennem jer – ikke igennem jeres børn.
 • Det kan være hensigtsmæssigt med en vis enighed om helt centrale rammer og regler, der vedrører barnets liv og hverdag. Men vi kan ikke altid være fuldstændig enige, og i de tilfælde er det vigtigt med en gensidig respekt for forskellighederne, og at man kan tale åbent og ærligt med børnene om det.
 • Stol på hinandens forældreevner.
 • Søg eventuelt professionel hjælp til at udvikle et godt samarbejde.

Barnets hverdag mellem to hjem

 • Begræns barnets rejsetid mellem de to hjem. For meget flytning og krav om omstilling er en stor og stressende belastning for et barn.
 • Beslutning om bopæl og evt. deleordning bør afstemmes efter barnets alder, udvikling og hverdagsliv med skole og kammerater.
 • Aftal og informér barnet i god tid om, hvordan ferier, højtider osv. skal være, så de har ro til at glæde sig.
 • Lad dit barn fortælle åbent om livet hjemme hos din ekspartner.

Gør jævnligt status i forhold til skilsmissen

 • Hvordan ser det ud lige nu?
 • Hvilke områder fungerer, og hvilke områder er udfordrende?
 • Er der noget, vi som forældre kan tage ansvar for at forbedre, så vi kan øge vores barns trivsel i skilsmissen?

Har du – enten selv eller sammen med din ekspartner – brug for hjælp til at komme godt videre efter skilsmissen, så læs mere om vores kurser, terapi, rådgivning og andre tilbud her.