Skilsmisserådgivning

Når man går fra hinanden, står man i en ny livssituation, og der er ofte mange følelser på spil. Det kan derfor være svært i fællesskab at finde gode løsninger omkring ens børn og det fremtidige forældresamarbejde. Man kan også være i tvivl om, hvordan man støtter sine børn bedst muligt i livet med skilte forældre.

I skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling arbejder vi på daglig basis med at hjælpe skilsmissefamilier til bedre trivsel for både for børn og voksne.

Det er vores erfaring, at mange har god gavn af samtaler som støtte til at finde fodfæstet igen i livet efter skilsmissen. Vi tilbyder derfor også forskellige samtaleforløb for skilte forældre og deres børn her på centeret.

Det kan være samtaler, hvor begge forældre deltager sammen, individuelle samtaleforløb med den ene eller begge forældre og familiesamtaler, hvor både børn og forældre deltager.

Vi skræddersyer altid vores forløb efter den samlede families behov og sørger for at få feedback undervejs for på denne måde at sikre, at vi bidrager med den hjælp og støtte, som familien har brug for og finder relevant.

Læs mere om skilsmisserådgivningen i København