Partjek

Et projektarbejde mellem Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling

Par-tjek er et tilbud til par, som gerne vil tage temperaturen på deres parforhold og hente ny inspiration til videre udvikling.

Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet tilbyder for en begrænset periode et gratis Par-tjek som led i et større forskningsprojekt. Et Par-tjek giver information om jeres styrker som par og undersøger, om jeres parforhold lider under nogle af de mest almindeligt forekommende vanskeligheder. Efter et Par-tjek får I stillet personlig feedback til rådighed enten mundtligt eller skriftligt. Et Par-tjek er ikke behandling eller parterapi. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt.

Par-tjek er et forskningsprojekt, som udarbejdes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling, med venlig støtte fra Ole Kirks Fond.

Læs mere om projektet på: www.par-tjek.dk