Partjek

Et projektarbejde mellem Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling

Par-tjek er et tilbud til par, som gerne vil tage temperaturen på deres parforhold og hente ny inspiration til videre udvikling.

Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet tilbød for en begrænset periode et gratis Par-tjek som led i et større forskningsprojekt. Et Par-tjek giver information om parrenes styrker og undersøger, om parforholdet lider under nogle af de hyppigst forekommende vanskeligheder. Efter et Par-tjek får parret en personlig feedback - enten mundtligt eller skriftligt.

Et Par-tjek skal ikke forveksles med behandling eller parterapi.
Læs mere om parterapi her

Par-tjek har udspring i et forskningsprojekt, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling, med venlig støtte fra Ole Kirks Fond.

Læs mere om projektet på: www.par-tjek.dk

Dataindsamlingen er overstået, og der arbejdes nu på at tilbyde Par-tjek til alle interesserede par, ligesom der arbejdes på en uddannelse for fagfolk, som er interesserede i at tilbyde Par-tjek i egen praksis.