Partjek

Et projektarbejde mellem Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling

Par-tjek er et tilbud til par, som gerne vil tage temperaturen på deres parforhold og hente ny inspiration til videre udvikling.

Par-tjek er udviklet i et samarbejde mellem Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet, og interventionen spiller en central rolle i et større forskningsprojekt.

Et Par-tjek giver information om parrenes styrker og undersøger, om parforholdet lider under nogle af de hyppigst forekommende vanskeligheder. Efter et Par-tjek får parret en personlig feedback - enten mundtligt eller skriftligt.


Et Par-tjek
skal ikke forveksles med behandling eller parterapi.
Læs mere om parterapi her

Par-tjek har udspring i et forskningsprojekt, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling, med venlig støtte fra Ole Kirks Fond.

Læs mere om projektet på: www.par-tjek.dk