Søren Filskov Jakobsen

Fra midten af august 2023 er der i København mulighed for at gå i gratis parterapi hos vores psykologpraktikant Søren Filskov Jakobsen. Indtil slutningen af december tilbyder han parterapi hver mandag og tirsdag i tidsrummet kl. 9-16.

Til daglig studerer Søren psykologi på Syddansk Universitet, hvor han er i gang med den sidste del af studiet.

Søren har været i praktik som psykolog hos Center for Familieudvikling siden februar 2023 og har allerede flere klienter i parterapi. Fra august til december 2023 har Søren mulighed for at tilbyde yderligere forløb til par, der ønsker hjælp til at styrke og udvikle deres parforhold, og som er indstillet på at indgå i et træningsforløb.

Søren er grundigt oplært i emotionsfokuseret parterapi og modtager løbende supervision af en af vores erfarne og autoriserede psykologer.

 

Amalie Vatne Brean

Amalie Vatne Brean er psykolog og har mange års erfaring med at udvikle samspillet i familier og styrke trygheden i de nære relationer. Amalies specialområde på Center for Familieudvikling er det terapeutiske arbejde blandt par, hvor hun tager afsæt i Emotionsfokuseret terapi (EFT). Hendes hovedfokus er at hjælpe par til at (gen)finde en god og tryg kontakt, hvilket også er kernen i den evidensbaserede metode EFT. Derudover har Amalie stor erfaring indenfor området familiedannelse, og hun har arbejdet med de psykologiske og relationelle udfordringer, der kan opstå i forbindelse med fertilitetsbehandling, abort, graviditet, fødsel og den spæde start som ny familie. Amalie har desuden en bred erfaring som underviser. Hun er en del af Afdelingen for Par- og Skilsmisseterapi hos Center for Familieudvikling i København, hvor hun tilbyder samtaleforløb på dansk, engelsk og norsk.

”Jeg tror på, at vi er stærke, når vi rækker ud til andre, men jeg ved også, hvor svært det kan være. Når jeg arbejder med par og familier, er mit første fokus derfor at skabe et trygt og rart rum. Derefter går vi sammen på gradvis udforskning i det, der opleves svært i relationen, men vi undersøger også hvilke forandringer, der kan være en længsel efter og et håb om at skabe. Jeg er optaget af, at vi lever i en kultur, hvor vi hurtigt kan komme til at føle os skamfulde og forkerte. Jeg har utallige gange set både kommende, nybagte og garvede forældre skamme sig over helt normale følelser og reaktioner. Derfor er det vigtigt for mig at hjælpe par og forældre til et omsorgsfuldt blik på sig selv og de svære situationer, vi alle kan havne i. At være ’god nok’ kan måske lyde som at sænke barren, men jeg arbejder med terapeutiske metoder, som peger på, at vi netop med et nysgerrigt og mildt blik på os selv og den anden kan skabe den mest betydningsfulde udvikling og forandring.”

Rikke Kann Rose

Rikke Kann Rose er autoriseret psykolog og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2022. Igennem de sidste 10 år har Rikke samarbejdet med par, forældre, børn og familier med fokus på at skabe tryghed i de nære relationer. Hun har mange års erfaring med behandling, undervisning og udvikling af forebyggende indsatser på børne- og familieområdet. Rikke er uddannet i Par-tjek og har en efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier. Derudover har Rikke en særlig viden om, hvordan traumer påvirker parforhold, familieliv og børns udvikling. I sit møde med par tager hun afsæt i Emotionsfokuseret terapi (EFT), hvor hun er optaget af at hjælpe par og familier til en fælles forståelse og håndtering af de reaktioner og samspilsmønstre, der kan spænde ben for en god kontakt. Rikke er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”Jeg arbejder grundlæggende for at understøtte tryghed og forståelse i de betydningsfulde relationer, der er afgørende for vores udvikling og trivsel. Jeg tror på, at vi som mennesker altid har gode grunde til at handle, som vi gør, og at vores handlegrunde må forstås i konteksten af vores livserfaringer og udviklingssammenhænge. Jeg tror samtidig, at de selvbeskyttelsesstrategier, vi udvikler som svar på livets udfordringer, af og til kan fjerne os fra den kontakt og tilknytning, vi længes imod. I mit samarbejde med par og familier ønsker jeg at skabe et trygt og omsorgsfuldt rum, hvorfra det kan blive muligt sammen at kigge på, hvilke mønstre vi kan blive fanget i, og undersøge, hvad der nogle gange kan blokere for, at vi opnår den relation, vi ønsker.”

 

Elli Kappelgaard


Elli Kappelgaard har siden 2022 været psykolog hos Center for Familieudvikling. Førhen har Elli igennem en årrække arbejdet som klinisk psykolog og foredragsholder, og hun har solid erfaring med at tale med unge og voksne, der er ramt af stress og udbrændthed, angst, depression og kriser – f.eks. identitetskriser, kulturelle udfordringer i forbindelse med bl.a. udstationeringer eller eksistentielle kriser relateret til sygdom og livsændringer. Elli har beskæftiget sig en del med temaer som vrede, skam, sorg, lavt selvværd, perfektionisme og pårørendeproblematikker. Desuden har Elli særligt dygtiggjort sig på det kliniske religionspsykologiske felt.
Elli tilbyder samtaleforløb og supervision på dansk og engelsk, og hun har stor undervisningserfaring. Hun er en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi hos Center for Familieudvikling i København.

”Det er vigtigt for mig at møde mennesker med åbenhed, respekt og en nysgerrighed på det, der er vigtigt for den, jeg taler med. Jeg er altid på udkig efter sprækker af håb og anvender gerne metaforer, litteratur, billeder, eller hvad der giver mening for den enkelte. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi som mennesker både kan opleve meningstab og meningsfylde, når vi får det svært. Min erfaring er, at nogle oplever at kunne trække på deres værdier, livssyn og evt. tro/spiritualitet i krisetider, mens andre oplever, at det tværtimod kan øge byrden eller være en del af problemet. For rigtig mange er det en blanding af de to. Det vil jeg gerne gå på opdagelse i sammen med det enkelte menneske, hvis det ønskes. Jeg arbejder ud fra en bred terapeutisk og ressourcefokuseret tilgang og trækker på systemiske og narrative, kognitive og eksistentielle metoder og tilgange alt efter, hvad der giver mening for den enkelte klient.”

Susanne Brejnebjerg Stilling

Susanne Stilling er autoriseret psykolog og specialiseret parterapeut hos Center for Familieudvikling. Siden 2010 har Susanne beskæftiget sig professionelt med børn, unge og familiers trivsel og udvikling gennem bl.a. par- og individuel terapi, forældrerådgivning samt vejledning og supervision af fagprofessionelle. Susanne har igennem de senere år specialiseret sig i parforholdets dynamikker, og hun beskæftiger sig i dag hovedsageligt med parterapi og undervisning af både par og fagprofessionelle. Gennemgående for Susannes professionelle liv er interessen for de nære relationers betydning, samt hvordan den professionelle samtale kan danne ramme om nye forståelser og erfaringer, som i sidste ende kan medvirke til at skabe forandring til gavn for kvaliteten af vores relationer. Desuden er hun supervisor indenfor både par-, børne- og familieområdet. Susanne er en del af Afdelingen for Par- og Skilsmisseterapi hos Center for Familieudvikling i København.

”Jeg ser det som min vigtigste opgave at skabe et trygt og tillidsfuldt rum for de par, der søger hjælp. Som terapeut bestræber jeg mig altid på at forholde mig åbent, nærværende og nysgerrigt til det, der udfordrer relationen. Hos mig er der ingen skurke udover de negative samspilsmønstre, vi alle fra tid til anden kan blive fanget i, og det er vigtigt for mig, at begge parter føler sig mødt og forstået i terapien. Jeg er optaget af, at samtalen bliver et afsæt for, at par kan blive et team om at bryde negative samspilsmønstre og møde det svære på nye måder – og fra det sted sammen skabe den forandring, de længes efter. Det er min erfaring, at uenigheder bliver mere tålelige og håndterbare, når vi formår at bevare en tryg kontakt til hinanden, og det er netop dét, jeg sammen med klienter arbejder for i terapien.”

Heidi Sophia Kyhl

Heidi er psykiater i vores afdeling Psykiatri og Eksistens. Heidi har mange års erfaring inden for psykiatrien samt inden for psykoterapi. Hun har en to-årig uddannelse som kognitiv terapeut, samt er uddannet indenfor psykodynamisk terapi. Hun har arbejdet både med individuelle samtaler, gruppeterapi samt samtaler med par og pårørende. Hun har tidligere været ansat som overlæge på Rigshospitalet og har også arbejdet på bl.a. Psykiatrisk Center Glostrup. Ved siden af sit arbejde i psykiatrien er hun internationalt ansvarlig for en nødhjælpsorganisation.

’Jeg har erfaring med udredning, diagnostik og behandling indenfor psykiatrien. Jeg har arbejdet bredt inden for mange områder af psykiatrien og har særligt interesse for stress-relaterede tilstande, angst og depression. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i såvel den psykiske som eksistentielle del af lidelse afhængig af den enkeltes behov og derfra samarbejder jeg med den enkelte om at komme ind i en god udvikling. På den måde kommer behandlingen, også selv om den er kortvarig, til at række ud i fremtiden, og giver den enkelte mulighed for at leve et mere autentisk og rigt liv med andre. Jeg prioriterer at samarbejde med andre faggrupper for at få den bedste kvalitet i behandlingen.

De sidste fem år har jeg været ansvarlig for en international nødhjælpsorganisation og har som et led i det besøgt bl.a. flere lande i Afrika, Sydamerika og Asien. Jeg har derfor fået særlig viden om tværkulturelt og tværreligiøst samarbejde og har også erfaring med de udfordringer organisering og drift af arbejde i forskellige kulturer giver. Ligesom jeg gennem arbejdet har fået erfaring med at støtte og hjælpe familier og enkeltpersoner med de udfordringer, der er ved at leve og arbejde internationalt.’

Emilie Frijs Due

Emilie er en del af centerets afdeling for Psykiatri og Eksistens. Emilie har flere års erfaring som terapeut i gruppebehandling af personer med depression og angst, og tilbyder også individuelle samtaleforløb. Emilie er desuden tilknyttet centerets Kompetenceenhed for Udstationerede, hvor hun har individuelle samtaleforløb med børn og unge, der har være udstationeret med deres familie.

“I mine samtaler lægger jeg vægt på at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan undersøge det, som gør livet svært og finde veje til at genfinde fodfæstet.
I arbejdet med udstationerede, er jeg særligt optaget af de udfordringer og ressourcer den enkelte og familien møder før, under og efter en udstationering. I samtaler med børn og unge har jeg specielt fokus på, gennem forståelse og nærvær, at udforske hvordan den enkeltes historie og oplevelser rundt i verden kan forenes efter at være vendt tilbage til Danmark.”

Jørgen Due Madsen

Jørgen arbejder i vores afdeling for Psykiatri og Eksistens. Jørgen er specialist i psykoterapi og supervision og har omfattende psykiatrisk og psykoterapeutisk erfaring og uddannelse i psykodynamisk og kognitiv terapi både individuelt, i gruppe og familie. Også eksistentiel terapi og familiebehandling har Jørgen langvarig erfaring med. Jørgen har også udgivet artikler og bøger om psykiatriske og eksistentielle spørgsmål og har i mange år skrevet hver fredag i Kristeligt Dagblads brevkasse, ”Spørg om Livet”.

“Jeg har mere end 35 års erfaring med psykiatrisk behandling. I alle årene har jeg været optaget af at lytte til, respektere og finde veje og hjælp til mennesker, som er ramt af livsomstændigheder eller forskellige slags traumer, og som mærker angstens mange afskygninger eller depressionens mørke. Det er vigtigt for mig at give rum til spørgsmål, tanker og følelser, som måske ikke har kunnet få udtryk så mange andre steder, herunder også de eksistentielle spørgsmål om tro og mening, livet og døden.

Jeg har tidligere været overlæge i Hillerød og på Ballerup Psykiatrisk Center. Størst indtryk og inspiration fik jeg ved fem års ansættelse på det diakonale psykoterapisygehus Modum-Bad i Norge. Det var også her, jeg fik indblik i og interesse for at arbejde med tryghed og trivsel for mennesker, som var udstationerede i udlandet, uanset om de var alene eller sammen med sin familie. I den sammenhæng har jeg været afsted på faglige rejser til flere lande i Afrika og Asien, og jeg har talt med et meget stort antal mennesker både før, under og efter en udstationering”.

Else Marie Schmidt Andersen

Else Marie Schmidt Andersen er autoriseret psykolog og uddannet parterapeut indenfor EFT (emotions-fokuseret terapi), og hun har været ansat på Center for Familieudvikling siden 2014. Else Marie har mange års erfaring med det relationelle arbejde i en terapeutisk kontekst og har gennem årene haft et særligt fokus på arbejdet med par, skilte og sammenbragte familier. I sit terapeutiske arbejde hjælper Else Marie sine klienter med at få øje på egne fastlåste mønstre og med at kunne træde frem i relationen til sig selv og andre på sundere måder, der skaber større trivsel. Else Marie har gennem hele sin ansættelse på Center for Familieudvikling været en fast underviser på flere af centerets faguddannelser, bl.a. Børnegruppe-uddannelsen og ’Redskaber til arbejdet med højkonflikte skilsmisser’. Hun er desuden medforfatter til udgivelserne ’Albert er skilt’ og ’Min skilte familie’. Else Marie er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”I mit terapeutiske arbejde er jeg optaget af at skabe et trygt, ærligt og ligeværdigt rum, hvor vi sammen kan udforske det, som du/I ønsker min hjælp til. Det ligger mig meget på sinde at møde mine klienter i øjenhøjde og med en oprigtig åbenhed og nysgerrighed på præcis jeres oplevelse af de udfordringer, I står i. Jeg er i terapien særligt fokuseret på at forstå og udfolde de mønstre, vi mennesker kan blive fanget i – både med os selv og i relationen til hinanden – som et afsæt for at skabe større fleksibilitet i stedet for fastlåshed. Dette bl.a. ved at støtte mine klienter til at turde mærke og acceptere de følelser, der kommer frem i terapirummet her-og-nu, så nye relationelle erfaringer kan opstå.” 

Maria Techow

Maria Techow har en specialistuddannelse i klinisk psykologi, er leder af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2010. Hun har en lang erfaring med kognitiv adfærdsterapi, både individuelt og i grupper, til mennesker med angst, OCD, depression og livskriser. Maria arbejder også med skematerapi og eksistentiel terapi. Førhen har Maria arbejdet som psykolog på Psykiatrisk Center Ballerup og har derudover mange års erfaring som foredragsholder.

“Jeg har mange års terapierfaring, særligt med behandling af angst, depression, OCD og livskriser, og jeg har et særligt blik for, hvordan hele familien påvirkes, når én i familien rammes af noget svært. Ikke to mennesker er ens, og jeg er optaget af at møde den enkelte og sammen med den enkelte at forstå såvel livshistorie som de relationer og de værdier, den enkelte bygger sit liv på og sammen med. Jeg har en særlig opmærksomhed på styrker og ressourcer i familien og hos den enkelte og ønsker at få dem i spil i mødet med det svære i livet. I terapien hos mig er nærvær, værdighed og respekt grundelementer.
Gennem mange år har jeg fulgt udstationerede familier før, under og efter deres ophold i udlandet, og jeg har derfor et særligt kendskab til både de styrker og de udfordringer den enkelte, en familie, et parforhold og børnene får med sig i kølvandet på en udstationering. Jeg arbejder for både på organisationsplan, samfundsplan og for den enkelte at skabe trivsel før, under og efter udstationering.”