Elli Kappelgaard


Elli har arbejdet som klinisk psykolog og foredragsholder i en årrække og har solid erfaring med at tale med personer med stress og udbrændthed, angst, depression og kriser som f.eks. identitetskriser, kulturelle udfordringer bl.a. i forbindelse med udstationeringer eller eksistentielle temaer i forbindelse med sygdom og livsændringer. 

Hun har beskæftiget sig en del med temaer som vrede, skam, sorg, lavt selvværd, perfektionisme og pårørendeproblematikker.

”Det er vigtigt for mig at møde mennesker med åbenhed og respekt og en nysgerrighed på det, der er vigtigt for den, jeg taler med. Jeg er altid på udkig efter sprækker af håb og anvender gerne metaforer, litteratur, billeder eller hvad der giver mening for den enkelte.
Jeg er særligt optaget af, hvordan vi som mennesker både kan opleve meningstab og meningsfylde, når vi får det svært. Min erfaring er, at nogle oplever at kunne trække på ens værdier, livssyn og evt. tro/spiritualitet i krisetider, mens andre oplever, at det tværtimod kan øge byrden eller være en del af problemet. Rigtig mange oplever en blanding af de to. Det vil jeg gerne gå på opdagelse i sammen med det enkelte menneske, hvis de ønsker det.”

Elli har derfor dygtiggjort sig særligt på det religionspsykologiske felt.

Elli arbejder ud fra en bred terapeutisk og ressourcefokuseret tilgang og trækker på systemiske og narrative, kognitive og eksistentielle metoder og tilgange alt efter, hvad der giver mening for den enkelte klient. 

Elli tilbyder samtaleforløb og supervision på dansk og engelsk og har stor undervisningserfaring.

Lise Thams

Lise arbejder i vores afdeling for Psykiatri og Eksistens og har en specialistuddannelse i psykoterapi. Lise har tidligere arbejdet en lang årrække som privatpraktiserende psykolog, og har en bred erfaring indenfor en række områder af psykologisk behandling. Derudover har hun også arbejdet en årrække på børne- familieområdet i forskellige kommuner. Særlige erfaringsområder er stress, udbrændthed, depression, angst, forskellige former for traumer, livskriser og det at leve med sygdom og smerter, samt pårørende til mennesker med sygdom. Lise arbejder ud fra en bred terapeutisk tilgang, idet hun bl.a. har uddannelser indenfor både de systemisk-narrative, kognitive, eksistentielle og neuroaffektive terapiområder. Derudover inddrager hun gerne fokus på trosmæssige temaer, hvis det ønskes i terapien.

”I mine samtaler med mennesker er det mit ønske at skabe mødesteder, hvor vi sammen kan finde håb og nye veje at gå. Jeg ser det som værdifuldt at kunne være kreativ i mine samtaler med mennesker, og sammen skabe netop det terapeutiske rum, som den enkelte kan finde heling og udvikling ved. At skabe det rum, hvor det dybeste i sjælen kan få plads, hvor krop og sjæl kan bevæges – igen måske, hvor små lysglimt i mørket kan fanges og hvor håbet kan finde vej. Et sted, hvor der er plads til den enkelte, og hvor omsorg og egenomsorg kan få plads, dér hvor slid og udbrændthed har taget over. Et sted hvor sårbarhed kan ses som en styrke, og hvor de ressourcer der altid findes i hver enkelt af os, kan få lov at få en ny fortælling, en fortælling der kan give livet mening og nyt håb midt i det, der er svært og sorgfuldt.”

Heidi Sophia Kyhl

Heidi er psykiater i vores afdeling Psykiatri og Eksistens. Heidi har mange års erfaring inden for psykiatrien samt inden for psykoterapi. Hun har en to-årig uddannelse som kognitiv terapeut, samt er uddannet indenfor psykodynamisk terapi. Hun har arbejdet både med individuelle samtaler, gruppeterapi samt samtaler med par og pårørende. Hun har tidligere været ansat som overlæge på Rigshospitalet og har også arbejdet på bl.a. Psykiatrisk Center Glostrup. Ved siden af sit arbejde i psykiatrien er hun internationalt ansvarlig for en nødhjælpsorganisation.

’Jeg har erfaring med udredning, diagnostik og behandling indenfor psykiatrien. Jeg har arbejdet bredt inden for mange områder af psykiatrien og har særligt interesse for stress-relaterede tilstande, angst og depression. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i såvel den psykiske som eksistentielle del af lidelse afhængig af den enkeltes behov og derfra samarbejder jeg med den enkelte om at komme ind i en god udvikling. På den måde kommer behandlingen, også selv om den er kortvarig, til at række ud i fremtiden, og giver den enkelte mulighed for at leve et mere autentisk og rigt liv med andre. Jeg prioriterer at samarbejde med andre faggrupper for at få den bedste kvalitet i behandlingen.

De sidste fem år har jeg været ansvarlig for en international nødhjælpsorganisation og har som et led i det besøgt bl.a. flere lande i Afrika, Sydamerika og Asien. Jeg har derfor fået særlig viden om tværkulturelt og tværreligiøst samarbejde og har også erfaring med de udfordringer organisering og drift af arbejde i forskellige kulturer giver. Ligesom jeg gennem arbejdet har fået erfaring med at støtte og hjælpe familier og enkeltpersoner med de udfordringer, der er ved at leve og arbejde internationalt.’

Emilie Frijs Due

Emilie er en del af centerets afdeling for Psykiatri og Eksistens. Emilie har flere års erfaring som terapeut i gruppebehandling af personer med depression og angst, og tilbyder også individuelle samtaleforløb. Emilie er desuden tilknyttet centerets Kompetenceenhed for Udstationerede, hvor hun har individuelle samtaleforløb med børn og unge, der har være udstationeret med deres familie.

“I mine samtaler lægger jeg vægt på at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan undersøge det, som gør livet svært og finde veje til at genfinde fodfæstet.
I arbejdet med udstationerede, er jeg særligt optaget af de udfordringer og ressourcer den enkelte og familien møder før, under og efter en udstationering. I samtaler med børn og unge har jeg specielt fokus på, gennem forståelse og nærvær, at udforske hvordan den enkeltes historie og oplevelser rundt i verden kan forenes efter at være vendt tilbage til Danmark.”

Jørgen Due Madsen

Jørgen arbejder i vores afdeling for Psykiatri og Eksistens. Jørgen er specialist i psykoterapi og supervision og har omfattende psykiatrisk og psykoterapeutisk erfaring og uddannelse i psykodynamisk og kognitiv terapi både individuelt, i gruppe og familie. Også eksistentiel terapi og familiebehandling har Jørgen langvarig erfaring med. Jørgen har også udgivet artikler og bøger om psykiatriske og eksistentielle spørgsmål og har i mange år skrevet hver fredag i Kristeligt Dagblads brevkasse, ”Spørg om Livet”.

“Jeg har mere end 35 års erfaring med psykiatrisk behandling. I alle årene har jeg været optaget af at lytte til, respektere og finde veje og hjælp til mennesker, som er ramt af livsomstændigheder eller forskellige slags traumer, og som mærker angstens mange afskygninger eller depressionens mørke. Det er vigtigt for mig at give rum til spørgsmål, tanker og følelser, som måske ikke har kunnet få udtryk så mange andre steder, herunder også de eksistentielle spørgsmål om tro og mening, livet og døden.

Jeg har tidligere været overlæge i Hillerød og på Ballerup Psykiatrisk Center. Størst indtryk og inspiration fik jeg ved fem års ansættelse på det diakonale psykoterapisygehus Modum-Bad i Norge. Det var også her, jeg fik indblik i og interesse for at arbejde med tryghed og trivsel for mennesker, som var udstationerede i udlandet, uanset om de var alene eller sammen med sin familie. I den sammenhæng har jeg været afsted på faglige rejser til flere lande i Afrika og Asien, og jeg har talt med et meget stort antal mennesker både før, under og efter en udstationering”.

Maria Techow

Maria er leder af vores afdeling for Psykiatri og Eksistens og har en specialistuddannelse i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med kognitiv adfærdsterapi, både individuelt og i gruppe til mennesker med depression, tvangstilstande og personlighedsforstyrrelser. Maria arbejder også med skematerapi og eksistentiel terapi. Før hendes tid på CFF arbejdede Maria som psykolog på Psykiatrisk Center Ballerup og har derudover mange års erfaring som foredragsholder.

“Jeg har mange års terapierfaring, særligt med behandling af angst, depression, OCD og livskriser, men ikke to mennesker er ens, og jeg er optaget af at møde den enkelte og sammen med den enkelte at forstå såvel livshistorie, som de relationer, den enkelte har, og de værdier den enkelte bygger sit liv på. Jeg har en særlig opmærksomhed på den enkeltes styrker og ressourcer,og ønsker at få dem i spil i mødet med det svære i livet. I terapien hos mig er nærvær, værdighed og respekt grundelementer.
Gennem mange år har jeg fulgt udstationerede familier, før, under og efter deres ophold i udlandet og har derfor særligt kendskab til både de styrker og de udfordringer den enkelte, en familie, et parforhold og børnene får med sig i kølvandet på en udstationering. Jeg arbejder for både på organisationsplan, samfundsplan og for den enkelte at skabe trivsel før, under og efter udstationering.”