Vores Parforhold skal styrke familiers trivsel

Vores Parforhold er en ambitiøs strategi til styrkelse af parforholdet og familiens trivsel. Bag indsatsen står Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet, som giver inspiration og hjælp til, hvordan par kan bevare tilfredsheden i parforholdet til gavn for både voksne og børn.

Vores Parforhold giver adgang til viden, små film, podcasts, konkrete redskaber og meget mere – alt sammen baseret på forskning og virkelige menneskers historier. Det hele er samlet på hjemmesiden voresparforhold.dk og gør inspiration til parforholdet mere lettilgængelig.

Her kan du f.eks.:
• tage et Par-tjek, som giver en rapport over styrker og udfordringer i dit parforhold.
• lytte til podcasten ‘Vores Parforhold’, der tager fat på de vigtigste temaer i et parforhold.
• ringe til den anonyme rådgivningslinje Partelefonen.
• tilmelde dig Parguiden og få mails med inspiration.
• se små film og få konkrete redskaber til parforholdet.

Pas på parforholdet – for børnenes skyld

Vores børn fortjener en god og tryg opvækst, men i hverdagens trummerum og travlhed kan vi komme til at overse noget af det, der har størst betydning for vores børns trivsel og udvikling – nemlig parforholdet. Relationen til vores partner er ikke alene afgørende for, om vi voksne har det godt. Det er også den vigtigste forudsætning for, at vi kan skabe en tryg familie uden for mange konflikter, som er det, vores børn har allermest brug for.

Det er dog ikke altid nemt at få parforholdet til at fungere, når der kommer børn til verden. Undersøgelser viser, at hver femte dansker oplever at være i et belastet parforhold, og at konflikterne i særlig grad stiger, når man får børn.

Samtidig viser studier, at økonomiske og geografiske barrierer gør, at mange par ikke får søgt kvalificeret hjælp til parforholdet i tide. Den hjælp, de fleste kender til, er parterapi, men det kan være både dyrt, tidskrævende og svært at nå i en hektisk hverdag.

Forebyggende hjælp til forældrepar

Det digitale landskab, som Vores Parforhold indeholder, afspejler en ambition om at give forældrepar let adgang til gratis inspiration og viden om parforholdet.

”Ambitionen med Vores Parforhold er at inspirere og rådgive forældre med hjemmeboende børn, og her kan et let første skridt til hjælp være digitalt og baseret på selvhjælp. For selv om alle par har unikke ting, der holder dem sammen, så er problemstillinger i parforholdet ofte ret ensartede, og der findes relevant viden om, hvordan man håndterer dem,” siger Tea Trillingsgaard.

Som leder af forskningsenheden for par- og familieforskning ved Aarhus Universitet står Tea Trillingsgaard i spidsen for en forskergruppe, der undersøger, hvorvidt en tidlig forebyggende indsats kan styrke familiers trivsel på sigt.

En kommunalt forankret indsats

Vores Parforhold giver desuden hjælp til par, som har flere konflikter eller vanskeligheder, og som har brug for længerevarende og mere terapeutisk hjælp for at komme godt videre. Dette sker i et samarbejde med fire af landets kommuner og rulles i første omgang ud som et gratis tilbud til forældre i Gentofte, Mariagerfjord, Syddjurs og Ikast-Brande Kommune.

Det er dog forventningen, at hele indsatsen kan udbredes til flere danske kommuner og ultimativt til udlandet på sigt.

”Parforholdet hører til det vigtigste og vanskeligste i tilværelsen. Derfor har vi alle brug for inspiration fra tid til anden, hvis vi skal lykkes med det. Vi ser store perspektiver i at udbrede mere viden på dette område, så endnu flere kan passe på parforholdet – til gavn for familier og børns trivsel,” udtaler Mattias Stølen Due, direktør for Center for Familieudvikling.

Hvis din kommune er interesseret i at høre mere om et evt. samarbejde, så kontakt direktør Mattias Stølen Due

Kort om Vores Parforhold:

  • Universet blev lanceret 1. marts 2023 som en forebyggende indsats, der har til formål at styrke familiers trivsel.
  • Vores Parforhold vil frem til 31. januar 2025 være et gratis tilbud til samboende forældre med hjemmeboende børn i Gentofte, Mariagerfjord, Ikast-Brande og Syddjurs Kommune – de første fire samarbejdskommuner.
  • Er man borger i en anden kommune, vil man også kunne få glæde af inspirationen på voresparforhold.dk, ligesom man kan lytte til podcasten ‘Vores Parforhold’, der findes på Spotify og i Apples podcast app.
  • Vores Parforhold er udviklet af nonprofit-organisationen Center for Familieudvikling i et samarbejde med Aarhus Universitet med lektor Tea Trillingsgaard i spidsen og med støtte fra Samfonden.
  • Læs meget mere på voresparforhold.dk

100 forældrepar får hjælp til at bryde den negative sociale arv

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 5,1 millioner kroner til en specialiseret indsats, der skal styrke 100 unge forældrepars individuelle og relationelle kompetencer. Indsatsen har fokus på forældrepar, hvor den ene eller begge er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Målet er, at erfaringerne skal munde ud i et målrettet kursusforløb, der kan komme mange flere forældrepar til gavn i fremtiden.

Ifølge Sundhedsstyrelsen angiver 510.000 voksne over 18 år, at de er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Det svarer til knap 10,6 % af alle danskere over 18 år.

Den A.P. Møllerske Støttefond har netop bevilget 5,1 millioner kroner til en indsats, som skal bidrage til at bryde den negative sociale arv. Indsatsen er blevet til i et tæt samarbejde mellem de to nonprofitorganisationer Center for Familieudvikling og TUBA Danmark. Center for Familieudvikling uddanner til dagligt fagpersoner og hjælper private til at håndtere familieudfordringer, alt imens TUBA Danmark yder gratis terapi til unge, der er børn af forældre ramt af misbrugsproblemer.

Opvækst spænder ben for forældrerollen

Konkret skal 100 forældrepar igennem et undervisningsforløb, der skal hjælpe dem med at skabe rammen for et trygt familieliv. Undervisningen har særligt fokus på deltagernes livsmestring, forældre- samt familiekompetencer.

Mange af de unge, der er vokset op med forældre ramt af alkoholproblemer eller stofmisbrug, har brug for støtte for at kunne føle sig trygge i rollen som forældre. Vi håber, at vi med projektet kan bidrage til at få brudt med negative adfærdsmønstre og hjælpe de unge forældre med at øge deres tro på egne evner som forældre. Det er livsændrende at blive forældre for alle, men at blive forældre og samtidig være hunderæd for at gentage sine forældres adfærd gør ikke noget godt for nogen. Slet ikke når de unge samtidig kan have udfordringer i andre af livets forhold”, siger konstitueret landsleder i TUBA Danmark, Jann Sjursen.

45 % af de unge, der kommer i TUBA, har oplevet gentagen fysisk vold i deres barndom. 64 % har oplevet psykisk vold igennem deres barndom. Det kan præge deres evne til at indgå i nære relationer – både i parforholdet og som forældre.

Det har altid været en drøm for mig at få min egen familie og at give dem det, som jeg ikke selv har haft. Men hvordan gør man det rigtigt, når jeg ikke selv har oplevet det? Det var for eksempel først, da jeg blev forælder, at det slog mig, hvor dårligt jeg selv var blevet behandlet. Det var det, der fik mig til at begynde i terapi i TUBA. Jeg var så bange for at komme til at gentage mønstrene fra min egen barndom, siger Rosa Eriksen, der er gift og mor til to.

40 % af de unge, der søger hjælp i TUBA, angiver, at de har henvendt sig for at få hjælp til deres par-, familie- eller forældrerolle.

Kendt kursus til forældrepar i nye klæder

Projektet vil tage udgangspunkt i det internationalt veldokumenterede kursus, PREP, der hjælper par til bedre at kommunikere. Center for Familieudvikling har en lang erfaring med at skabe sundere parforhold og et lavere konfliktniveau i familien ved hjælp af PREP.

”Vi ved fra vores arbejde på Center for Familieudvikling, at PREP kan styrke pars evne til at reducere destruktive konflikter og samtidig øge deres viden om, hvad der styrker et godt parforhold. Kurset er en håndsrækning til de voksne, men også en gave til børnene. Vi ved nemlig fra forskning, at parforholdet er afgørende for voksnes livskvalitet, men også har en stor betydning for børnenes trivsel og udvikling, siger direktør hos Center for Familieudvikling, Mattias Stølen Due.

TUBAs viden om målgruppen vil blive integreret i kursusforløbet, så forløbet tilpasses de særlige vanskeligheder og behov, som de unge, der er vokset op i familier med misbrug, har.

Projektet vil blive gennemført i løbet af de næste tre år. I den periode vil kurset blive justeret på baggrund af løbende erfaringer. På sigt er det målet at skabe et målrettet kursus, der kan blive implementeret i organisationen og overgå til lokalafdelingernes almene tilbud, så indsatsen kommer mange flere forældrepar til gode.

Mor og far, vil I ikke godt holde op med at slås?

I går blev andet afsnit af ”Med børnene som våben” vist på TV2. Udsendelsen bekræfter, at vi slet ikke er gode nok til at lytte til børn fanget i højkonflikte skilsmisser. Og det kan børnene tage skade af.

– Vi må simpelthen ikke lægge det ansvar over på børnene at skulle vælge side mellem mor og far. Børn danner deres meninger i mødet med de primære omsorgspersoner. Og når børn bliver taget som gidsler i en konflikt mellem forældre, der er i krig med hinanden, ved børnene ikke, hvad der er op og ned. De føler sig fortabte, udtaler Søren Marcussen fra Center for Familieudvikling.

I højkonflikte skilsmisser overhører vi alt for ofte det budskab, barnet sender til os som forældre og myndighedspersoner. Ikke et budskab om en dag eller en uge mere hos den ene eller anden forælder, men et budskab, der går før alt andet: Mor og far, vil I ikke godt holde op med at slås?

– Skal vi ændre den ulykkelige situation, at børn mister kontakt til den ene forælder som følge af højkonflikte skilsmisser, må vi som myndighedspersoner blive bedre til at lytte indgående og opmærksomt til børnene – ikke alene høre, hvad børnene siger, men også forstå, hvad de i grunden ønsker og har brug for. Og det er helt afgørende, at vi udvikler programmer, hvor forældre kan blive pålagt at arbejde med deres konflikter og blive hjulpet ud af krigen. Først da kan vi begynde at sætte børnene fri af konflikten, understreger Søren Marcussen.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Foto: TV2

Fik du også en knude i maven, da du så ”Med børnene som våben”?

Den problematik, der blev sat fokus på i tv-programmet ”Med børnene som våben”, vist på TV2 i går aftes, er ekstrem vigtig og en mørk plet på vores forsøg på at hjælpe højkonflikte skilsmissefamilier, mener Center for Familieudvikling.

”Når tv-programmet stiller spørgsmålet: ’Hjælper vi familier i højkonflikte skilsmisser godt nok?’, er vores klare svar: Nej. For os hersker der ingen tvivl om, at vi skal gøre det langt bedre for de familier, end vi formår i dag,” udtaler Søren Marcussen, leder af Skilsmisseafdelingen på Center for Familieudvikling.

Læs hele vores pressemeddelelse her.

Foto: TV2 Play. 

Stort nyt samarbejde med Aarhus Universitet for at styrke familiens trivsel

Projektet har fået en større bevilling fra Samfonden. 

Derfor indgår Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet et nyt stort samarbejde, som består af et 3-årigt projekt med det formål at styrke familiens trivsel. Ønsket er, at udvikle og afprøve en forebyggelsesstrategi, der er virksom, ladsiggørlig og skalérbar i forhold til målgruppen af par med børn i alderen 2-12 år.

Denne målgruppe er udvalgt, da skilsmisserisikoen er størst i denne gruppe og et brud vil have de mest alvorlige konsekvenser. I de næste tre år vil indsatsen blive udviklet og afprøvet i 1-3 af landets kommuner.

Helt ny og gratis telefonrådgivningslinje til par lanceres

Det er Center for Familieudvikling, der står bag initiativet, og det vil blive drevet af 25 frivillige psykologer, terapeuter og andre fagfolk.

Center for Familieudvikling har fået en bevilling af fonden Østifterne til at udvikle dette tilbud, og intentionen er at blive de voksnes pendant til Børns Vilkårs Børnetelefonen.

Mattias Stølen Due, der er psykolog og direktør hos Center for Familieudvikling, udtaler: ”Vi ved fra forskning, at vores parforhold er det, der har størst betydning for vores trivsel. Samtidig ved vi desværre også, at mange af os har svært ved at få det til at fungere. Vi håber, at vi med dette tilbud kan motivere flere danskere til at række ud efter hjælp, støtte og inspiration til den relation, som betyder så meget for os. Og vi håber, at folk vil gøre det, før problemerne har vokset sig for store.”

Undersøgelser viser, det kun er ca. 5% af den danske befolkning, der har opsøgt professionel hjælp til deres parforhold, og mange gør det meget sent. Ifølge Mattias Stølen Due skyldes denne lave andel blandt andet, at parterapi er dyrt og grænseoverskridende for mange. Han mener ikke, at Partelefonen skal erstatte parterapi, men at den kan være en relevant start og et godt supplement, da den er landsdækkende, gratis og anonym.

Partelefonens rådgivere kan træffes på nummeret 44 144 146 fra og med i dag. De vil i første omgang være tilgængelige mandage fra kl. 15-18, onsdage fra kl. 12-15 og torsdage fra kl. 15-18. Man kan både ringe alene eller sammen med sin partner.

Hjælp til børn af udstationerede danskere

Når far eller mor udstationeres til arbejde i et andet land af deres virksomhed, følger der ofte børn med. Det gælder for eksempel familier, hvor far eller mor er ansat i nødhjælpsorganisationer, missionsorganisationer, virksomheder, Udenrigstjenesten m.v. De fleste familier ser det som en unik mulighed for spændende oplevelser og udviklingsmuligheder for både børn og voksne.

Det er også virkeligheden for de fleste, men som alle andre ’medaljer’ har denne også en bagside. Mange oplever, at udfordringerne var større end antaget, og de har svært ved at takle dem, fordi de ikke var forberedte på det. De almindeligste problemer, som udstationerede oplever, har at gøre med ægtefælles eller børns mistrivsel, samarbejdsvanskeligheder på arbejdet eller at tilpasningen til den nye kultur var vanskeligere end forventet.

Mens forældrene ofte tilbydes hjælp fra virksomheden, føler børnene sig ofte alene med deres vanskeligheder. De har måske hjemvé eller har svært ved at få venner og falde til i den nye skole og for mange kan det være endnu sværere at falde til i Danmark efter endt udstationering. Nu er der hjælp at hente – også for børnene. Center For Familieudvikling udgiver i næste uge en guidebog for netop disse børn. Bogen: ”Go! Min ultimative guidebog før under og efter vores ophold i udlandet” udgives ved en reception fredag d. 6.10. kl. 13-15 i Center for Familieudvikling på Østergade 5 (Strøget) i København.

Om baggrunden for bogen siger afdelingsleder i Center For Familieudviklings kompetenceenhed for udstationerede, psykolog Maria Techow:

”Vi har gennem en del år arbejdet med udstationerede og har også mødt mange af de medrejsende børn. Så vi kender til de vanskeligheder, de tit oplever. Samtidig med at det er udviklende og spændende at bo i udlandet en periode, er det nemlig også stressende og benhårdt at skulle flytte fra det kendte og elskede til det fremmede og mere utrygge – ikke mindst for børn. For ikke at tale om at vende tilbage til Danmark nogle år efter, hvor både børn og voksne måske overraskes over, at både de selv, deres relationer og deres land har ændret sig. Vores bog er tænkt som en følgesvend til børnene gennem hele udstationeringsprocessen og altså også i tiden efter hjemkomsten, og den forklarer i børnehøjde, hvad der sker indeni dem, ofte forklaret af børn, der selv har været udstationeret, samtidig med at den har sider, hvor børnene selv kan skrive eller tegne historier om deres oplevelser, tanker og følelser. På den måde får de mulighed for at forstå og bearbejde det, der kan være svært.”

Bogen skal ikke stå alene. Mange af børnene har også nytte af at mødes med jævnaldrende, der har lignende erfaringer som de selv efter de vender hjem til Danmark igen. Derfor planlægger Center For Familieudvikling også på sigt at oprette børnegrupper for hjemvendte børn. ”For erfaringen viser, at de lettere falder til efter hjemkomsten, hvis de har mulighed for at erfaringsudveksle med jævnaldrende, der har samme baggrund,” udtaler Maria Techow.  Desuden er efterspørgslen stigende, fordi den voksende internationalisering medfører, at stadig flere danskere udstationeres.

Læs mere her

 

TV2-dokumentar ‘Skilsmisse i børnehøjde’

Torsdag d. 13. oktober kl. 20.00 viser TV2 dokumentarprogrammet ’Skilsmisse i børnehøjde’, der følger en række børn, der har deltaget i CFF’s projekt ‘Delebørn – hele børn’. Det fireårige projekt støttes af Egmont Fonden og består især i at tilbyde samtalegrupper på skoler for børn, der har oplevet skilsmisse. Projektet er allerede nået ud til over 1.000 børn i samarbejdskommunerne Randers, Kolding og Egedal.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

Skilte forældre samarbejder bedre efter CFF-kursus i Statsforvaltningen

Langt de fleste af de skilte forældre, som siden januar har gennemgået et CFF-udviklet kursus i Statsforvaltningen, føler sig nu bedre rustet til samarbejdet om deres børn.

De foreløbige, interne evalueringer af forsøgsprojektet ”Forældre sammen – hver for sig” dokumenterer, at det betaler sig at sende skilte forældre på kommunikationskursus. Center for Familieudviklings bestyrelsesformand og stifter Anette Due Madsen glædes over de positive evalueringer:

“At sætte forebyggende ind med kurser til skilte forældre er til gavn for både den enkelte familie og for hele samfundet. Undersøgelser har vist, at vedvarende konflikter mellem forældrene kan gå ud over børns udvikling og trivsel. Derudover ved vi også, at skilsmisser er blandt de vigtigste årsager til depressioner, stress og langtidssygemeldinger”.

De foreløbige, interne evalueringer viser, at langt de fleste forældre har fået udbytte af forløbet. Forældrene har blandt andet svaret på, om de føler sig bedre rustet til at samarbejde med den anden forælder efter endt undervisning, og om de føler sig bedre rustet til at forstå og støtte op om deres børn.

På en skala fra 1 – 7, hvor 1 er lavest og 7 er højest, ligger gennemsnittet på hhv. 5,3 og 5,7 for de to spørgsmål. Herudover vurderer forældrene generelt, at de har et meget stort udbytte af de oplæg og strukturerede samtaler mellem forældrene, som indgår på kurset.

“Der er så mange forældre, der går fra hinanden i dag, at en skilsmisse nogle gange bliver omtalt som et ’bump på vejen’. Men for den enkelte familie er en skilsmisse en kæmpe omvæltning. For mange vil det også være en livskrise, hvor fremtiden pludselig føles mere usikker. Derfor giver det god mening – både set fra et medmenneskeligt og økonomisk synspunkt – at tilbyde forebyggende støtte”, udtaler Anette Due Madsen.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Statsforvaltningen vedhæftet her

Kurser styrker parforhold og skilte forældres samarbejde

Undervisning af forældre styrker forhold, forebygger konflikter og kan også forbedre samarbejdet efter en eventuel skilsmisse – til gavn for både de voksne og deres børn. En evaluering af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-2015’ viser, at både PREP-parkurser og KIFF-kurser for skilte forældre giver en oplevelse af bedre kommunikation og trivsel.

De fleste par indleder deres forhold med optimisme. Men mange erfarer efter et stykke tid, at de får så svært ved at balancere mellem børn, arbejde og partid, at det slider alvorligt på forholdet.

Nu viser evalueringerne efter 5,5 års satspuljeindsats, at mange konflikter – med menneskelige og økonomiske omkostninger til følge – kan forebygges med forholdsvis få midler. Center for Familieudvikling (CFF) har siden 2010 været ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-13’, der siden blev forlænget til udgangen af 2015.

Over 4000 forældre har deltaget
Indsatsen har bestået i de forskningsbaserede PREP-parkurser og det PREP-inspirerede ‘Kursus i Fælles Forældreansvar’ (KIFF) til hhv. par og skilte. Begge tilbud har været rettet mod forældre med børn under 18 år og blev finansieret via satspuljen med 2,5 mio. kroner årligt i perioden 2010-2013. Der er i alt blevet afholdt 141 PREP-kurser og 55 KIFF-kurser, og på landsplan har over 4.000 forældre deltaget i projektet.
Forældre: Kurserne virker
Forældrene har besvaret en række spørgsmål vedr. deres vurdering af kursernes effekt og kvalitet. Resultaterne er nu samlet i to evalueringsrapporter. Her fremgår det bl.a., at:

• 70 procent af forældrene, der lever sammen som par, er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at PREP-kurset har mindsket deres konfliktniveau.

• 63 procent af forældrene på PREP er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at deltagelsen på kurset har haft positiv effekt på deres børns trivsel.

• 75 procent af de skilte forældre svarer, at de er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at KIFF-kurset har givet dem bedre muligheder for selv at håndtere skilsmissen.

• 84 procent af de skilte forældre svarer, at de er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at kurset har gjort dem bedre rustet til at støtte deres børn i brudprocessen.

Formand: Hjælpen skal sættes hurtigere ind
Skilsmisser er blandt de vigtigste årsager til depressioner og langtidssygemeldinger og udgør samtidig en alvorlig risiko for mistrivsel blandt de involverede børn. Omvendt viser undersøgelser også, at par, der lever i velfungerende forhold, har et sundere helbred, såvel fysisk som psykisk.

Formand for Center for Familieudvikling, psykolog Annette Due Madsen:

”Mange forældre søger desværre først hjælp, når de virkelig har store udfordringer. Den viden bør omsættes til handling, så der kan blive sat hurtigt ind med forebyggende offentlige tilbud tilpasset forskellige behov – det kunne for eksempel være et PREP-tilbud til førstegangsforældre, til forældre med sociale udfordringer, og til forældre med kronisk syge eller handicappede børn”.

Vigtigt med tilgængeligt tilbud for alle
Det har været en vigtig prioritet i satspuljeprojektet at gøre tilbuddet bredt tilgængeligt, og prisen for deltagelse har derfor været afhængig af forældrenes indkomst. Evalueringen viser, at halvdelen (49,6 %) af de deltagende forældrepar kommer fra gruppen med de laveste indkomster, mange har haft en mellemlang- eller videregående uddannelse, og efterspørgslen har været størst omkring de store byer.

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og er udviklet på basis af over30 års forskning ved Denver University i USA, som Center for Familieudvikling samarbejder med. KIFF er udviklet af Center for Familieudvikling med inspiration fra bl.a. principperne bag PREP og erfaringer fra Norge.

Vigtigt med en ny samlet skilsmissemyndighed

Socialdemokratiet vil oprette en familiedomstol så alle sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær afgøres ét sted.

På Jyllandsposten.dk kan du læse direktør Michael Gylling Nielsens kommentar til Socialdemokratiets politiske udspil.

… der er ingen tvivl om, at det er en god idé at samle skilsmissemyndigheden i én og samme instans – for familiernes udfordringer hænger uløseligt sammen.

At samle området vil give større overskuelighed og tryghed for familierne – der jo ofte kæmper med krise og store livsomvæltninger, især på det tidspunkt, hvor de skal i kontakt med systemet. Og det vil sikre en mere nuanceret baggrundsviden blandt de dommere, der skal træffe sårbare og smertefulde beslutninger på vegne af børn og deres voksne.

Skriver Michael Gylling Nielsen – og fortsætter:

Når det er sagt, er jeg til gengæld ikke spor sikker på, at dommere er de bedste til at løse konflikter, der i langt højere grad handler om menneskelige relationer end om kold jura.

Læs hele indlægget her

Nu udbyder vi uddannelse i parterapi

I samarbejde med Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi udbyder vi nu uddannelsen i EFT.

Efter i en periode at have samarbejdet med Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi, er vi gået skridtet videre med et udvidet samarbejde, som betyder, at du nu kan tilmelde dig de forskellige kurser i EFT via vores hjemmeside og deltage på vores center i København.

Læs mere om kurserne her

På uddannelsen underviser den internationalt anerkendte psykolog, Jette Simon, som er godkendt træner ved metodens internationale fællesorganisation ICEEFT.

Se Jette Simon forklare mere om, hvad metoden er og kan Klik her for at se videoen

Læs mere om de forskellige kurser og Danske Center for Emotionsfokuseret Parterapi her

Det er et samfundsansvar at hjælpe børn i skilsmisser

Konfliktfyldte skilsmisser øger risikoen for, at børn udvikler psykologiske og sociale problemer – både i barndommen og i voksenlivet.

“Forældrene kan bedre støtte deres børn i denne svære livsfase, hvis de selv bliver mødt med viden, rådgivning og omsorg. Og ja, det koster penge. Men det er langt, langt dyrere at lade familierne sejle deres egen sø, og dermed lade børnene mistrives: Sagsbehandlinger i Statsforvaltningen, gennemførelsen af retssager, kommunale udgifter til sygemelding af nedbrudte forældre, kommunale udgifter til børn, der mistrives i skole og fritid osv. Det kræver ikke en kandidatgrad i nationaløkonomi at regne ud, at et undervisningsforløb til forældre er en rigtig god investering.”

Sådan skriver Direktør Michael Gylling Nielsen i sit seneste debatindlæg på JyllandsPosten.dk

– efter at TV2, fredag den 6. november bragte et interview med Social- og Indenrigsminister Karen Hækkerup, som stiller spørgsmål ved samfundets ansvar i denne sammenhæng.

“Derfor undrer mig meget, at socialminister Karen Ellemann nu melder ud til TV2 (6. nov.), at ”det er et sygdomstegn i et samfund, hvis man mener, det er en offentlig opgave at hjælpe forældre med at undgå konflikter, der skader deres børn”. For det modsatte er gældende, nemlig, at det er et sygdomstegn, hvis vi som samfund ikke gør alt hvad vi kan, for at sikre at børn fungerer så godt som overhovedet muligt efter deres forældres samlivsbrud.”

Læs hele debatindlægget og skriv din kommentar her

 

Nye bogudgivelser til skilsmissefamilien

To nye udgivelser fra Dansk Psykologisk Forlag henvender sig til børn som oplever, at deres forældre går fra hinanden i aldersgrupperne 4-8 år og 9-13 år.

Bøgerne har også til hensigt at hjælpe venner og forældre med at snakke med børnene om forskellige temaer som relaterer sig til skilsmisse.

I bogens børnehistorier bliver man præsenteret for en række historier, som alle har et eller flere skilsmisserelaterede temaer, som følges op af en række vejledende spørgsmål, der gør det let for læseren at tale med børn om livet med forældre som er gået fra hinanden.

Børnehistorierne kan forhåbentlig give børn og voksne anledning til at snakke om, hvordan livet med skilte forældre er. Hvad tænekr og føler børn i forskellige situationer? Hvad tænker børnene selv kunne hjælpe, hvis mor og far er uvenner, hvis man føler skyld, hvis man savner osv.?

Skrives det i forordet til bogen for de 4-8årige – “Albert er skilt”.

I begge bøger er der en afsluttende del, der henvender sig til de voksne, der gerne vil støtte børn, der har det svært i en skilsmisse. Bogen kan bruges, uanset om man er forælder, pædagog, lærer eller en anden vigtig voksen i barnets liv.

Når de to nye bøger om skilsmisse sendes på gaden den 30. september har Center for Familieudvikling en finger med i spillet.

Psykologerne Else Marie Schmidt Andersen og Trine Hjorth Bønnerup fra centerets skilsmisseafdeling er medforfattere af begge bøger, og har bl.a. stort kendskab til feltet fra deres arbejde med samtalegrupper for børn og unge, hvis forældre er gået fra hinanden.

Læs mere om “Albert er skilt” og “Min skilte familie

Folketinget må prioritere udviklingen af en reel familiepolitik

Det offentlige har et ansvar for at skabe rammer, som understøtter familiers trivsel.

“Vi har hørt mange politikere udtale, at forebyggelse for ganske almindelige gennemsnitsfamilier ikke er en samfundsopgave. At skilsmisser er folks egen sag. Vi mennesker har ganske rigtigt et personligt ansvar for at udvikle, pleje og bevare de relationer, vi opbygger til hinanden. Selvfølgelig har vi det. Men børn har ikke selv bedt om at få deres hverdag og familie delt i to.”

På JyllandsPosten.dk kan du læse disse ord i et blog-indlæg fra Center for Familieudviklings direktør, Michael Gylling Nielsen.

Bloggen uddyber:

“Og selv om det er et personligt ansvar, hvordan vi vælger at indrette vores dagligdag og familieliv, er det et politisk ansvar at skabe rammer, så hver familie kan træffe valg på et fair grundlag.”

Læs hele indlægget her

Michael Gylling Nielsen har i længere tid været aktiv debattør via Jyllands Postens hjemmesiden. Du kan læse flere af hans indlæg og følge med i debatten her

“Kærlig Talt” til forebyggelse af kærestevold

Nu lanceres det nye undervisningsprogram for udskolingen, som skal forebygge kærestevold.

“Kærlig Talt” er et undervisningsforløb for udskolingen, som skal lære de unge at håndtere svære følelser og forebygge kærestevold.

Hvis vi skal hjælpe unge til at udvikle trygge relationer, er det afgørende, at vi giver dem redskaber til at håndtere følelser som fx tristhed, vrede og jalousi. De følelser er naturlige, og for mange vil de opstå i de første kæresteforhold sammen med alle de dejlige følelser. Men for nogle vil følelserne være så overvældende, at man ikke ved, hvad man skal stille op med dem, og så kan de ende i afmagt og voldelig adfærd,” siger afdelingsleder i Center for Familieudvikling, Mattias Stølen Due.

Alle skoler får mulighed for at gøre brug af forløbet på deres skoler. Sammen med lanceringen åbnes der også op for lærerkurset i “Kærlig Talt”. I februar 2016 afholdes fagkurset for lærerne for første gang i København og Århus. Her introduceres konceptet samt tænkningen og teorierne bag undervisningsprogrammet, som består af i alt 16 lektioner.

Samtidig introduceres undervisningsmaterialet bestående af det interaktive talk-show, hvor kendte danskere deler deres erfaringer med svære følelser, en lærerguide, samt øvelser til klassen.

Læs mere om projektet i vores pressemeddelelse eller på Mary Fondens hjemmeside

Center for Familieudvikling får ny direktør

Det er en stor glæde at kunne meddele, at vi den 17. august kan byde en ny direktør velkommen på CFF.

Det bliver den 56-årige Michael Gylling Nielsen, der overtager centrets daglige ledelse og retning efter Annette Due Madsen,.

Mange børnefamilier føler sig så pressede i hverdagen, at det risikerer at gå ud over både voksne og børns trivsel og sundhed. Det er med dem i tankerne, at jeg nu vil bidrage til at videreudvikle et større og stærkere Center for Familieudvikling”, siger Michael Gylling Nielsen, der oprindeligt er uddannet journalist og er i gang med en Master i International Virksomhedskommunikation.

Samtidig med Michael Gylling Nielsens tiltrædelse bliver CFF’s stifter, Annette Due Madsen, formand for centrets bestyrelse:

Jeg er oprigtigt glad for, at vi har fundet en så kompetent afløser, der både bærer stor faglighed og menneskelig eftertænksomhed og handlekraft med sig ind i Center for Familieudvikling”.

Læs hele pressemeddelelsen her

Pas på parforholdet!

Også på FN’s Internationale Familiedag.

Vi lever i en tid med tårnhøje forventninger til parforholdet, og det er en af forklaringerne på, at så mange relationer går i stykker.

På dagen, hvor FN sætter internationalt fokus på familiens trivsel, udgiver autoriseret psykolog og afdelingsleder af par-afdelingen på Center for Familieudvikling, Mattias Stølen Due, en ny bog med forebyggende perspektiver på, hvordan vi passer på vores parforhold til glæde for både familiens voksne og børn.

Parforholdet er en relation, der skal plejes lige som alt andet levende. Men mange risikerer at stresse sig selv og hinanden med at skulle leve op til noget, der nærmest er uopnåeligt. Vi kan blive bedre til at holde lidt mere af hverdagen og anerkende, at et parforhold også er et venskab med en fælles historie, nærhed og tryghed”, siger Mattias Stølen Due.

Bogen udkommer på Kristeligt Dagblads Forlag 15. maj 2015 og kan bestilles her

Læs pressemeddelelsen her

Ny afdeling åbner i Århus

Fredag den 24. april holder vi reception i vores nye lokaler på strøget i Århus.

Vi slår dørene op og inviterer på mad, musik og familiepolitiske visioner – for at markere åbningen af vores nye afdeling i Århus.

Denne begivenhed finder sted i vores nye lokaler på Søndergade 10, 2. sal – fredag den 24. april i tidsrummet 13.30-15.30.

I dette tidsrum vil der blive budt på forfriskninger, mens du kan nyde

  • Musikalsk indslag v/ Maj-Britt Vibe Dørken, sangerinde
  • Åbningstale v/ Annette Due Madsen, centerleder
  • Familiepolitiske indlæg v/ Kirsten Normann Andersen, folketingskandidat, SF samt Lene Horsbøl, byrådmedlem, Venstre
  • Indlæg om forebyggende arbejde med par v/ Tea Trillingsgaard, Psykolog, Ph.D.

Læs pressemeddelelsen her

Skilte i krise bør støttes og rådgives

DR-dokumentar sætter fokus på højkonflikt i skilsmisser.

Den 8. december viste DR2 dokumentaren ‘Tragedien om Rasmus’ i serien ‘Krigen om børnene’.

I programmet beskriver Søren Marcussen, hvorfor skilte forældre i krise har brug for råd og vejledning.

“Man kan tvangsregulere adfærd via jura. Men vi ved, at hvis vi skal have mennesker til at mødes, er det vigtigste afsæt ikke påbud, men det at vi støtter og hjælper.”

Forældre må have hjælp til at mødes. Det er i mødet, dialogen og i samtalen med hinanden, at den anden bliver menneskeliggjort igen.” – Søren Marcussen

Læs DR’s artikel om udsendelsen her

Tænk i forebyggelse på FN’s internationale familiedag

I anledning af FN’s internationale familiedag opfordrer vi danske politikere til at tænke i forebyggende indsatser på familieområdet.

Mere end hvert tredje barn oplever inden de fylder 18 år, at far og mor går fra hinanden. Det er ofte en stressende og smertelig proces, som skaber bekymringer og udfordringer for både voksne og børn.

Men mange brud kan forebygges. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og en ny evaluering fra Center for Familieudvikling.

En forebyggende indsats i form af læring og støtte kan ruste forældre til at samarbejde bedre og forebygge nedbrydende kommunikation i parforholdet.

Psykolog og leder af Center for Familieudvikling, Annette Due Madsen udtaler:

”Vi er som samfund vant til at tænke i forebyggelse, når det gælder vores fysiske sundhed. Samme tænkning bør vi have omkring vores psykiske trivsel. Vi ved fra både forskning og erfaring, at det har særdeles stor betydning for vores evne til at fungere i hverdagen, at vi lever godt sammen med vores nærmeste. Derfor bør man fra politisk side prioritere indsatser, der forebygger konflikter i parforholdet”

Læs vores pressemeddelelse her

SFI-rapport – PREP har veldokumenteret effekt

SFI offentliggør rapport om skilsmisseforebyggende tiltag.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) udgiver i dag en ny rapport, der har gennemgået en række studier af 13 skilsmisseforebyggende interventionsprogrammer for par. SFI konkluderer, at PREP-kurser og to andre programmer har effekt, og at PREP internationalt er det mest veldokumenterede af programmerne.

SFI skriver i deres pressemeddelelse:

Den amerikanske indsats Prevention Relationship Enhancement Program (PREP) er det mest veldokumenterede af programmerne. Flere internationale studier viser, at det har haft en gavnlig effekt for de par, der deltog – par, der havde vidt forskellige baggrunde og problemer.

Læs mere og hent rapporten her

EVALUERING AF PREP VISER SIGNIFIKANT EFFEKT

Siden 2010 har PREP-kurser været tilbudt på Center for Familieudvikling med støtte fra staten. Alle kursister er blevet bedt om at besvare et spørgeskema vedr. deres parforhold før kurset og tre måneder efter kursets afslutning. I alt har 1.113 besvaret før kursusstart og 780 efter. På flere centrale parametre viser der sig markante resultater. Bl.a. svarer 70 pct., at kurset har mindsket deres konfliktniveau.

Læs vores pressemeddelelse her

Her kan du se en oversigt over de statsstøttede PREP-kurser i Danmark

Delebørn – hele børn

Skolebørn får samtaler efter skilsmisse i nytænkende projekt.

Over de næste fire år vil mere end 1.000 danske børn og deres forældre deltage i en stor satsning, der skal bane vejen for, at flere børn kommer godt videre efter en skilsmisse.

Børnene deltager i samtalegrupper, der bliver oprettet på 30 folkeskoler fordelt i tre af landets kommuner.

Det vidtrækkende initiativ, projektet ’Delebørn – hele børn’ omfatter også efteruddannelse af folkeskolelærere og undervisning af skilte forældre, der skal samarbejde om fælles børn efter et brud.

Projektet er finansieret med støtte fra Egmont Fonden

Læs pressemeddelelsen her

Ibens taler om ægteskab

Hvorfor bliver vi gift, når risikoen for at det ikke holder er så stor?

Dette spørgsmål stiller Iben Marie Zeuthen sine gæster i søndagens program.

I programmet deltager tilrettelæggeren af dokumentarserien “De 7 Bryllupper” Lise Klit og psykolog Mattias Stølen Due samt telefoninterview med uddannelsesleder Søren Marcussen.

Hør første del af programmet her

Hør anden del af programmet her

Ny publikation: Pas godt på hinanden – når 2 bliver til 3

Når par stifter familie og får det første barn, sker der store omvæltninger i det liv, man kendte. Midt i glæden over forældreskabet, oplever mange også, at det er udfordrende at vedligeholde parforholdet og den relation, man havde før to blev til tre.

“Når vi bliver forældre første gang, forventer vi, at det skaber større samhørighed. Det sker for det meste også under selve graviditeten. Her føler vi tryghed og bekræftelse ved tanken om, at vi har valgt hinanden som forældre. Men graden af udmattelse efter fødslen kommer bag på de fleste. Det får konfliktniveauet til at stige.”, siger postdoc Tea Trillingsgaard, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

I et samarbejde med Tea Trillingsgaard og Syddansk Universitet har Center for Familieudvikling udarbejdet en publikation om, hvordan man kan tage vare på parrelationen i overgangen fra kærester til familie.

Vi belyser en række temaer, som par ofte oplever som særligt udfordrende, og giver inspiration til at lette overgangen og udvikle parforholdet sammen med forældreskabet.

Til de enkelte temaer supplerer vi med refleksionsøvelser og opgaver, som kan give par et billede af, hvor de står i forhold til hinanden – både når det gælder forskelligheder, og hvor der er sammenfald i forventninger og ønsker.

Hæftet kan købes for 75 kr.

 

Radio24syv dækker skilsmisser

I uge 44 har Radio24syv haft fokus på skilsmisser og hvordan de håndteres.

Den 9. november samlede Radio24syv op på deres tema om skilsmisser. I denne anledning har redaktionen indsamlet udtalelser fra organisationer såvel som institutioner og forældre.

Hør bl.a. historien om Olivias forældre og hør udtalelser fra bl.a. Souschef i Børns Vilkår Bente Boserup, Advokat Lars Borring, Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt, formand for Familieadvokaterne Helle Hansen, direktør for Statsforvaltningen Helle Haxgart og Uddannelsesleder i Center for Familieudvikling Søren Marcussen.

Den 30. oktober besøgte vores uddannelsesleder, Søren Marcussen, 24syv Eftermiddag, for at tale med om forældreansvar efter skilsmisse.

Ønskescenariet er, at ansvaret skal tilbage til forældrene, og forældrene tidligt får hjælp til at prøve at løse problemerne selv” udtaler Søren Marcussen

Ud over Søren Marcussen deltager daglig leder ved Meglingscenteret i Oslo, Gøsta Thommesen.

Radio24syv’s temauge om skilsmisser har også fået sin egen underside, hvor du kan få et overblik over de udsendelser, som har berørt temaet.

 

DR dækker det gratis Par-tjek

Fredag den 25. oktober satte DR fokus på ideerne bag Par-tjek.

Det gratis tilbud om Par-tjek, som blev lanceret 18. oktober, kom blot en uge efter sin lancering i journalisternes søgelys.

Autosireseret psykolog og Par-tjek vejleder, Mattias Stølen Due, blev interviewet til DR’s livsstils LEV NU. Her forklarer Mattias bl.a. om formålet med Par-tjek:

Lidt på linje med sundhedseftersyn, tandeftersyn eller syn på bilen, så arbejder vi i Par-tjek med et regelmæssigt eftersyn af styrker og udfordringer i parforholdet”

Læs hele artiklen her

P4 programmet Smutvejen havde senere samme dag interview med autoriseret psykolog og Par-tjek vejleder Signe Steenberger.

Hør interviewet med Signe Steenberger her

Anerkendt parforsker gæster Danmark

Dr. Andrew Christensen besøger Aarhus Universitet den 10. og 11. september.

Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet har i fællesskab inviteret den anerkendte professor i psykologi Andrew Christensen fra University of California (UCLA) til Danmark, som han gæster 10. og 11. september. Dr. Christensen har specialiseret sig i, hvordan man kan forbedre trivslen i sit parforhold, og han er manden bag den anerkendte terapeutiske metode Integrativ Adfærdsterapi Til Par (IATP).

Dr. Christensen vil under sit besøg præsentere metoden, der aktuelt vinder frem internationalt med lovende resultater.

Forskning har vist, at undervisning til par kan forbedre trivslen i forholdet markant. Derfor har vi netop behov for at se det store potentiale, der er i en forebyggende indsats, nøjagtig som vi gør på andre sundhedsområder”, siger psykolog Annette Due Madsen, der er leder af Center for Familieudvikling.

Læs pressemeddelelsen her

DR: Færre yngre par bliver skilt

Antallet af skilsmisser falder i aldersgruppen 20-39 år.

Stik imod den øvrige skilsmissestatistik er antallet af skilsmisser hos de yngre ægtepar faldende.

Det viser nye beregninger fra Danmarks Statistik.

Mens det samlede antal skilsmisser i 2012 er det højeste siden 2005, har de yngre generationer trodset statistikken. Der er i perioden siden 2005 sket et fald på 13 % hos de 20-39årige mens der hos de 40-59årige ægtepar er sket en stigning på hele 28 %.

DR har i den forbindelse besøgt et af vores parkurser, for at se på det forebyggende relationskursus PREP som mange unge par hvert år modtager.

Læs interview med kursisterne Thea og Kim samt psykolog Mattias Stølen Due

Lektor på institut for psykologi og uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet, Allan Westerling, mener først og fremmest, at faldet i skilsmisser hos de yngre kan skyldes den økonomiske krise, der gør, at folk ikke har råd til at blive skilt.

Men han mener også, at mændene er kommet mere på banen i familielivet, og at man derfor er to til at kæmpe for det.

Læs kort interview med Allan Westerling og Mattias Stølen Due her

 

 

 

“Hvad betyder det for børnene?”

Når sammenbragte familier vælger løsningen “living apart together”

I juli har Berlingske interviewet centerleder Annette Due Madsen omkring, hvilke konsekvenser det kan have for børnene, når man vælger en alternativ familiekonstruktion.

Helt konkret tales der om sammenbragte familier, hvor partnerne vælger at leve hver for sig – ofte af hensyn til børnene.

» Det er på alle måder godt for barnet, at de voksne tager udgangspunkt i barnets tarv og har respekt for, at barnet har andre følelser og andre reaktioner end en selv. Børnene er jo ikke forelskede som en selv, men har brug for tid til at finde sig selv i en ny virkelighed. Derfor råder vi folk til ikke at flytte sammen med deres nye partner for hurtigt.

Udtaler Annette Due Madsen i interviewet.

Læs hele interviewet her

FN’s internationale familiedag

FN sætter internationalt fokus på familien.

I anledning af FN’s internationale familiedag vil vi gerne markere os med budskabet:

HUSK BØRN I SKILSMISSER

Center for Familieudvikling opfordrer beslutningstagere landet over til at sætte fokus på børns livsvilkår, når familien bryder op. Flere og flere børn må tilpasse sig en hverdag delt mellem mor og far – uden at vi i Danmark sætter ind med den nødvendige hjælp og støtte.

Læs pressemeddelelsen her

Svigerforældre i Radio24syv

Radio 24syv havde tirsdag den 30/4 fokus på danskernes forhold til deres svigerforældre.

De fleste kender nok til mindre positive stereotyper omkring svigerforældre.

Den seneste rundspørge fra Gallup viser da også, at hver ottende dansker, med svigerforældre, har et mindre godt eller decideret dårligt forhold til dem.

Men hvad er årsagen til, at det står så skidt til for så mange? Hvilke løsninger kan man vælge for at forebygge konflikt? Og hvordan kan vi arbejde på at forbedre disse relationer?

Hør bl.a. hvad centerpsykolog Mattias Stølen Due har at sige om emnet.

Find udsendelsen her

Komplet artikelserie om PREP

DR’s artikelserie om PREP er nu komplet med 11 artikler om forskellige PREP-tematikker.

I januar var journalist Susanne Vigsø Grøn med på et af vores PREP-kurser for par.

Susanne var med på vegne af DR’s livsstilsside ‘LEV NU’, for at høre om de forskellige temaer på PREP, så de kunne transformeres til en artikelserie om, hvordan man kan styrke sit parforhold.

Siden januar er det blevet til 11 forskellige artikler om PREP, som – med udgangspunkt i nogle af de centrale tematikker fra konceptet – giver håndgribelige råd til, hvordan man kan fremme det som styrker og forebygge det som svækker relationer.

Artiklerne er følgende:

Hvilket kærlighedssprog taler du?

Usagte forventninger er landminer i et forhold

Fire tegn på at parforholdet vakler

Dråben er ikke problemet – det er det fulde glas

Nu taler jeg, så lytter du ….

Hvornår vasker vi op?

Tag en time-out, når diskussionen kører af sporet

– Tak for i går skat

Kan du tilgive mig?

Min kæreste – Min bedste ven

Sådan får I et trygt parforhold

Ny hjemmeside skal vejlede brudte familier

Socialministeriet giver råd og vejledning til brudte familier.

Socialministeriet besluttede i sommeren 2012 at lave en satsning på skilsmisseområdet.

Det har resulteret i lanceringen af en ny hjemmeside, hvor skilte familier hurtigt og let kan finde gratis og gode råd omkring, hvordan man får familielivet til at fungere i en ny virkelighed.

Blandt andet finder man viden om forældresamarbejde, bopæl eller højtider og ferier – fra forældre, unge eller eksperter.

Center for Familieudviklings konsulent og underviser Søren Marcussen siger, at “et dårligt samarbejde mellem forældrene betyder at børnene får en masse praktiske bekymringer

Socialminister, Karen Hækkerup, siger om kampagnen, at den “skal hjælpe forældre til at tackle den udfordring, det er at samarbejde med den anden forælder og til at komme bedst igennem bruddet med mindst mulig skade for barnet” Berlingske (16/1 2013)

Siden hedder derfor også Børnimidten

Læs Berlingskes artikel om lanceringen af siden

En kursist beretter

Vores PREP-kursus for forældre til børn med særlige behov har fået en varm anbefaling fra en tidligere deltager.

En tidligere deltager på et af vores PREP-kurser for forældre til børn med særlige behov har taget sig tid til at skrive en rørende og personlig beretning om sit eget og sin partners møde med PREP.

“… helt centralt for vores valg af netop dette kursus var, at det var rettet mod forældre til børn med handicaps. For det er altså lige en overbygning til forældreskabet, der kan få læsset til at vælte. Og så var det rart at være sammen med andre som også havde noget ‘ekstra’ med…

Vi takker Kathrine for de fine ord!

Læs hele BLOG-indlægget

 

Politisk opbakning til PREP

Ny forskning undersøger vigtigheden af tilbud til unge familier.

I fredagens udgave af Kristeligt Dagblad kunne man læse at både Tom Behnke (K) og Özlem Cekic (F) er positivt indstillet overfor forebyggende tiltag indenfor familieområdet.

Min umiddelbare holdning er, at vi er positive over for, at ’prep-kurserne’ skal fortsætte…” citeres Tom Behnke

Artiklen blev bragt i umiddelbar forlængelse af, at Ph.D. Tea Trillingsgaard fremlagde sine forskningsresultater, som viser, at en god kommunikation er af afgørende betydning for, om par formår at holde sammen igennem den svære tid som nybagte forældre.

Tilbuddet om en forebyggende indsats er derfor heller ikke kun af værdipolitisk karakter. Selvom der endnu ikke er foretaget præcise målinger af, hvor meget en skilsmisse koster det danske samfund, har udenlandske undersøgelser vist, at skilsmisser er dyre.

Når vi kan se, at det snart er hvert andet ægteskab i Danmark, der går i stykker, er det et signal om, at der er brug for kvalificeret indsats. Og særligt når man bliver forældre, er parforholdet sårbart. Der er utrolig meget at vinde både menneskeligt og økonomisk – og det er stærkt begrænset, det, vi bruger på forebyggelse i dag i forhold til de mange penge, vi bruger, når der først er opstået alvorlige konflikter, og folk går fra hinanden,

Citeres, Annette Due Madsen.

Læs hele artiklen

Er du net-abonnent på Kristeligt Dagblad har du også mulighed for at læse en dybdegående artikel om Tea Trillingsgaards Ph.d.-projekt.

Indslag om skilsmisse og livskriser

TV2 Øst tager emnet ‘skilsmisse’ op som sundhedsproblematik.

Med en indgangsvinkel, der handler om sundhed og trivsel, tager programserien “Lev Livet” skilsmissen op til behandling.

Hør et par, der sidste år deltog på et af vores PREP-kurser i Slagelse, fortælle om deres udbytte af kurset på kort og længere sigt.

Hør kontorchef i Ankestyrelsen, Malene Vestergaard samt Lektor & Cand.med. Rikke Lund, udtale sig om nogle af de mulige konsekvenser ved en skilsmisse.

Og se Centerleder, Annette Due Madsen, sætte fokus på hvordan man kan styrke sin kommunikation og dermed også sin trivsel i parforholdet.

Klik her for at se indslaget

Nyt hæfte om børnenes stemme

Egmont Fonden har bedt Center for Familieudvikling om at udarbejde et hæfte om skilsmissebørn.

“Jeg savner min far vildt meget, selv mens jeg er der. Når man kun ser ham en dag, kan man godt savne ham, mens man er der.” (dreng 8 år)

Dette er bare ét af de mange citater som indgår i hæftet om børnenes egen stemme. Et hæfte som er rekvireret af Egmont Fonden, udarbejdet af Center for Familieudvikling og ganske gratis for dig og alle andre.

Hæftet formidler børns fortællinger om, hvordan det er at være placeret imellem to voksne, som er gået hver deres vej. Der tages udgangspunkt i nogle af de temaer, som har været gennemgående i børnenes fortællinger om at være barnet i midten.

Læs for eksempel om den dag, hvor nyheden om mors og fars brud kommer på bordet, om hvordan børn kan føle sig ansvarlige for bruddet eller hvordan det er at vænne sig til, at mor og far får nye kærester og man måske selv får nye søskende.

Hent hæftet som PDF

Annette Due Madsen i Radio24syv

Iben og Mødregruppen inviterede Annette Due Madsen i studiet for at diskutere børn i skilsmisser.

Iben Maria Zeuthens program, Iben og Mødregruppen, handlede onsdag den 18. april om børn i skilsmisser. Forfatter Katrine Marie Guldager, forfatter og debattør Bente Dalsbæk og psykolog og centerleder Annette Due Madsen var inviteret i studiet.

Programmet varer i alt to timer og kan streames fra Radio 24syv’s hjemmeside i to dele:

Hør del 1 her

Hør del 2 her

Forældreansvarsloven skal sikre barnets tarv

Erfaringer viser imidlertid, at loven let misforstås.

Når der fælles dom om fælles forældreansvar skulle det gerne være til fordel for barnet. Dette var i hvert fald en central del af argumentationen, da man få år tilbage indførte den nye Forældreansvarslov.

Læs dagens forsidehistorie fra Dagbladet Information, hvor blandt andet Annette Due Madsen udtaler sig om de problematikker som opstår i forbindelse med skilsmissesager.

Læs den her

Status på samarbejdet med Familiestyrelsen

Igennem det første års samarbejde med Familiestyrelsen har parrådgivning med tilskud haft næsten 400 par igennem rådgivningen.

Således har næsten 800 forældre og mindst 400 børn har haft glæde af de 2,5 millioner, som Familiestyrelsen har tildelt centeret det seneste år. Heraf kommer ca. 60 % fra lavindkomstgruppen.

Centerleder, Annette Due Madsen, er blevet interviewet om tingenes tilstand et år efter etableringen af samarbejdet.

Læs artiklen her

Skilte forældre bør tilbydes undervisning

CFF anbefaler, at Forældreansvarsloven sikrer undervisning til forældre.

Skilte forældre har stor glæde af ny viden og rådgivning i, hvordan de skal samarbejde om deres børn efter bruddet, viser ny rapport fra Center for Familieudvikling.

Siden 2010 har Center for Familieudvikling som det eneste sted i landet tilbudt et fokuseret undervisningsprogram til separerede og skilte forældre, der skal samarbejde om børn efter bruddet. Kurset er sat i værk med satspuljemidler fra Familiestyrelsen for en fireårig periode.

Familiestyrelsen har nu offentliggjort sin evaluering af Forældreansvarsloven, der om kort tid skal revideres. Center for Familieudvikling anbefaler i denne forbindelse, at loven fremadrettet sikrer, at alle separerede og skilte forældre kan modtage undervisning i, hvordan de konstruktivt kan samarbejde om deres børn.

Læs pressemeddelelsen her

Læs CFF’s rapport her

Lærere kan hjælpe skilsmissebørn

Skilsmisser fylder meget i klasselokalet.

Skilsmisser er blevet så normale, at man risikerer at overse den sorg, børn i skilsmisser oplever.

Men lærerne kan gøre en vigtig forskel.

Statistisk set er det hvert tredje barn, der oplever forældrenes skilsmisse. Derfor fylder familiebrud også meget i klasselokalet. Lærerne kan lindre elevernes udfordringer ved at møde det enkelte skilsmissebarn i den sorg og de problemer, der ofte følger med.

Læs interview med centerleder og psykolog Annette Due Madsen her

 

Forældretab rammer ekstra

Skilsmissebørn med alvorligt syge forældre har brug for særlig opmærksomhed.

Hvert tredje barn i Danmark oplever inden de er fyldt 18 år, at deres forældre er gået fra hinanden. En del af disse børn må desværre også opleve, at en far eller mor dør eller lever med alvorlig sygdom. Disse børn har brug for særlig opmærksomhed, siger centerleder og psykolog Annette Due Madsen til Kristeligt Dagblad:

‘Skilsmissebørn får en dobbeltsorg, når deres mor eller far dør eller bliver alvorligt syg. De kan nemlig blive meget alene om det projekt, det er at elske og sørge over den syge eller afdøde forælder’, siger hun og fremhæver, at det er vigtigt, at den anden forælder eller en anden nærtstående voksen får etableret et fortroligt forhold til barnet.

Hele artiklen blev bragt i Kristeligt Dagblad 18. august og kan også læses her

Børnenes trivsel – et fælles ansvar

Forældre kan ikke nødvendigvis samarbejde, selvom retten siger de skal. Læs CFF’s kronik i Jyllands-Posten.

Den eksisterende forældreansvarslov har skærpede krav om forældresamarbejde i tilfælde af skilsmisse. Selvom der ved indførelsen af selv samme lov var bred politisk enighed om, at forældrene skulle have faglig støtte til dette samarbejde, er der ikke lagt politisk handling bag disse ord – tilbuddene er alt for få.

I sidste ende går forældrenes konflikter ud over børnene. Mange skilsmissebørn mistrives, oplever koncentrationsbesvær i skolen og samtidig øges risikoen for, at børnene udvikler psykologiske og sociale problemer i deres barndom såvel som deres voksenliv.

Dårlig håndtering af brud har store omkostninger for samfundet. Det er derfor på tide, at der gives tilbud til børn såvel som voksne, som kan hjælpe dem til at håndtere den svære situation de står i og dermed give dem et udgangspunkt for at komme godt videre i tilværelsen.

Børns trivsel er vores fælles ansvar.

Læs hele kronikken her.

Domme får ikke forældre til at enes

Læs CFF’s anbefalinger oven på SFI’s evaluering af forældreansvarsloven.

SFI’s nye evaluering af forældreansvarsloven viser med al tydelighed, at man ikke via rettens vej kan tvinge forældre til at samarbejde, hvis de ikke kan.

Skilte forældre bør tilbydes et kursus i, hvordan de konstruktivt kan håndtere det fælles forældreansvar efter bruddet. Mange har brug for hjælp til at forbedre kommunikationen og råd og vejledning i, hvordan skilsmissen opleves fra børnehøjde.

Når forældreansvarsloven skal revideres, anbefaler Center for Familieudvikling derfor, at der via lovgivningen indføres et undervisningstilbud for forældre, hvor de kan få ny viden og inspiration til, hvordan de sammen kan sikre deres børns videre trivsel.

“Man kan ikke dømme folk til at samarbejde. Forældrene skal have en håndsrækning i form af god faglig viden og indsigt”, siger centerleder Annette Due Madsen.

Læs interview i Jyllands-Posten og Politiken i papirudgaven 29. juni og i Kristeligt Dagblad her

Hjælp til skilsmissebørn må bevares

Skilsmissekriser skal tages alvorligt, understreger centerleder Annette Due Madsen i Politiken.

Ansatte i Statsforvaltningerne advarer i Politiken om, at de både mangler tid og mandskab til at finde den bedste løsning for børn i skilsmissekonflikter.

Flere besparelser er på vej, skriver avisen, og det er dybt bekymrende, understreger centerleder Annette Due Madsen i Politikens papirudgave 16. juni.

“Det viser endnu en gang, at vi ikke tager skilsmissekriser alvorligt som et kæmpe samfunds- og sundhedsproblem. Vi placerer det under privatlivets fred og har ikke ambitioner om at hjælpe de mange børn og voksne, der står i en vanskelig og sårbar livssituation”.

Læs mere på Politikens netavis her

Børn af skilte fravælger parforhold

Markant flere voksne med fraskilte forældre bor alene set i forhold til voksne, der ikke har oplevet skilsmisse i barndommen.

Cirka hver 5. voksne dansker, der er vokset op i et brudt hjem, lever alene – det er dobbelt så mange som gruppen af voksne, der ikke har oplevet skilsmisser i barndommen.

Det viser en analyse foretaget af professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet Per Schultz Jørgensen, der netop har gæstet Center for Familieudvikling for at holde foredrag om de sociologiske og socialpsykologiske dilemmaer, som den moderne familie lever i.

Konkret angiver 22 procent af de adspurgte voksne i undersøgelsen, der kommer fra skilsmissehjem, deres civilstand som ‘enlig’, mens kun 13 procent af de adspurgte voksne, der ikke kommer fra skilsmissehjem, har sat kryds i feltet ‘enig’, skriver Dagbladet Information.

Til avisen siger leder af Center for Familieudvikling, psykolog Annette Due Madsen:

“Grundatmosfæren mellem forældrene betyder meget for et barn. Det handler ikke kun om, hvorvidt forældrene råber ad hinanden, for man kan sagtens have det dårligt som par uden at sige noget til hinanden. Der er rigtig mange faktorer i spil, såsom respekt og samarbejde mellem forældrene. Men så længe børn oplever, at konflikter kan mestres, er det ikke altid et dårligt udgangspunkt”.

Læs hele artiklen i Information her

CFF konference 2011

I år skal Forældreansvarsloven evalueres. Derfor indbyder Center for Familieudvikling til konference på Christiansborg 31. marts.

Center for Familieudvikling ønsker med denne konference at sætte særlig fokus på de forhold, der har betydning, når forældre skilles og skal dele ansvaret for deres fælles børn. Kom til konference på Christiansborg (Fællessalen) 31. marts kl. 9.30-16.00 og hør fagfolk fra Danmark og Norge samt danske politikere give deres bud på, hvordan vi bedst støtter forældrene i at dele ansvaret for deres børns videre trivsel og opvækst.

 

Skilsmissebørn får tiltrængt hjælp

Skilsmisser kan være en stor omvæltning i børns liv og kan påvirke trivslen. Samtalegrupper, hvor børn af skilte forældre mødes, er en effektiv hjælp. Alligevel er det et tilbud, som kun de færreste får glæde af. Ny uddannelse fra Center for Familieudvikling ruster fagfolk til at møde brudte familier og til at få flere børnegrupper sat i værk.

Læs pressemeddelelsen her